« 18. juli | Main | 10. juli »

10. juli - aften

Okay, jeg tror måske, at jeg havde glemt, at denne type fantasy kræver mere end bare plotopbygning og struktur. Det kræver vilde og fede ideer til settings, monstre, fælder, puzzles og den slags. Det er godt nok lang tid siden, at jeg har tænkt i de baner, og for alvor tilladt mig at lave noget, som er "fantasy".

Nu skiftede jeg settingen i første kapitel fra en gritty og realistisk dungeon under en forladt borg til en forbandet kro, der har stået i 50 år i en skov, bestyret af en gal, udød krovært, som ikke lader nogen undslippe ... og med en overraskelse i kælderen. Det kommer der meget mere sjov ud af, og til forskel fra den gritty og realistiske dungeon, kommer der mange flere ideer flydende, når først jeg har opgivet at forsøge at tænke realistisk i en genre, der ikke har noget med realisme at gøre.

Jeg ved ikke, hvad det var for en syg idé. Engang synes jeg, at det var vildt fedt at lade spilpersonerne komme til en fortryllet skov, hvor de blev drillet af en spottefugl og forfulgt af en gruppe sure egern. Eller lade spilpersonerne møde en fordrukken gud, som bare lige skal have dem til at gøre sig en helt lille tjeneste. Eller en masse andre ting, som måske ikke giver den store mening, men som er morsomt for spillerne og spillet.

Posted on Monday, July 10, 2006 at 10:51PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.