Main | 25. juli. »

1. august - Scenariet aflyst

Jeg har aflyst Lichkongen fra Ascalon til næste Viking Con. Jeg kan se, at jeg ville få problemer med at få det færdigt, da det kolliderer med andre skriveprojekter, som jeg er i gang med. Det er egentlig ikke fordi, at jeg tror, det ville være umuligt at få færdigt, for jeg er nået forholdsvist langt, men jeg orker ikke at skulle stresse hele sensommeren og have konstant dårlig samvittighed.

Jeg smider ikke scenariet i skraldespanden, men arbejder videre på det i eget tempo. Jeg synes stadig, det er en morsom idé, og jeg har efterhånden fundet ind til den D&D-stemning, som jeg selv kunne lide, og har brugt tid på at lave spændende encounters, fælder og den slags, som spilpersonerne kan more sig med.

Men det er samtidig også et besværligt scenarie, fordi det strækker sig over så lang tid og vil fortælle en forholdsvist indviklet historie. Ikke et svært scenarie, men bare et scenarie, der tager lang tid at skrive.

Men så håber jeg, at jeg får tid til at udvikle lidt videre på mine andre dele af siden.  

Posted on Sunday, August 6, 2006 at 10:33AM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.