Main

Det hurtige scenarie

Den Sorte Ridder

UnConventional 1996
Mit eneste Pendragon scenarie. Den Sorte Ridder er klart inspireret af den kampagne, jeg spillede med Thomas Bjerregaarrd og Troels Chr. Jakobsen. Det handler om en gruppe brødre, der skal finde en mystisk, sort ridder, som tilsværter deres døendes fars navn.

Honor-systemet i Pendragon spiller en stor rolle i scenariet som motivation, for det er meget vanærende for spilpersonerne, at få deres families navn sværtet, så derfor skal de hjælpe.

Det viser sig, at Den Sorte Ridder er en overlevende ridder fra en forfærdelig nat, hvor spilpersonernes far stod bag en massakre (meget uridderligt) på en borg. Scenariet handler så om, hvordan de fire meget ridderlige, men dog meget forskellige, brødre håndterer dette.

Et forholdsvist simpelt, men meget stramt scenarie. Pendragon er et skide godt system, og det var en fornøjelse at skrive scenarie til det system. Det er lidt svært at spille ridder, fordi der er så mange regler, ikke system regler, men ridder-regler, man skal forholde sig til. Jeg aaaaner ikke, hvor mange hold der egentlig kørte. Jeg tror faktisk, at jeg har det liggende et sted på min gamle pc.

Jeg har desværre mistet foromtalen til scenariet.

Download scenarietekst
Download spilpersoner
Download handouts

Posted on Monday, April 24, 2006 at 09:04AM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.