Main

Det voldsomme scenarie

130958149_0540617d49_t.jpgDet Hemmelige Selskab

Spillet på Fastval 05
Sommetider udvikler tingene sig bare, som de skal. Jeg havde med Det Hemmelige Selskab lyst til at lave et scenarie, der skulle være grænseoverskridende på en ... ja måske lidt raffineret og ligefrem subtil måde. Jeg havde lyst til at lave et scenarie, der handlede om venskab, om at bryde grænser og om at finde sig selv. Det har jeg nok prøvet nogle gange før, men denne gang skulle det ikke kun være navlepillende.

Jeg prøvede at betragte det som et Call of Cthulhu scenarie bare uden alt det, der groft sagt gør et Cthulhu-scenarie plat. Jeg tænkte på, hvad der får kultister til at blive kultister. Hvad får nogen til at hengive sig til en forfærdelig guddom og gøre skrækkelige ting, som ingen andre mennesker kan forstå. Jeg ville gerne have, at spillerne oplevede transformationen fra menneske til vanvittig Cthulhu-kultist.

Jeg tænkte på, hvad det vildeste man som en flok venner kan gøre. Det mest grænseoverskridende jeg kunne forestille mig, var at slå et andet menneske ihjel. Sekundært var det at have sex med en af mine venner - foran mine venner. Og ikke bare almindelig sex. Jeg ville lave nogle meget troværdige spilpersoner og få dem til at indlade sig på sadomasochistisk sex med hinanden og ultimativt slå hinanden ihjel, og det var utroligt vigtigt, at spilpersonerne virkede på alle planer, for ellers ville det bare blive plat. Det var aldrig meningen at spillerne skulle flytte egne grænser eller få det ubehageligt over spillet, så derfor var det vigtigt, at spilpersonerne var så gode, at de kunne leve sig ind i dem, men samtidig også være helt klar over, at det var spilpersonen, der gjorde disse forfærdelige handlinger og ikke dem selv som spillere.

Jeg flyttede også handlingen til England med engelske spilpersoner for at mindske identifikationen. Spilpersonerne blev også adelige, rige, ekstremt succesfulde, smukke og spændende og alt muligt andet, der gjorde, at der ikke var nogen direkte identifikation for spillere på Fastaval.

Og så gik jeg amok i at finde sensuelle og sexede billeder af kvinder og mænd, der personligt tændte mig, og som jeg til enhver tid selv ville føle mig voldsomt tiltrukket af. Det var vigtigt, at spillerne selv ville blive en smule "forelskede" i disse smukke og fascinerende mennesker, der i så høj grad skulle gå ud, hvor de ikke kunne bunde.

Scenariet blev en succes på Fastaval. Jeg var meget glad, og også lidt chokeret, når jeg hørte nogle af de historier, som spillerne efterfølgende fortalte. Men jeg har ikke indtryk af, at det overtrådte folks grænser. Måske var det fordi, at jeg ikke tvang spilpersonerne derud. De skulle selv gå derud, hvis de ville. Det var deres helt eget valg, og de kunne bare lade være. Men det kunne de jo ikke ...

Scenariet vandt Ottoen for bedste scenarie. Det var fedt.  

Foromtale: 
England, Salisbury, Nine Candles Inn, nutid:

 "Jamen ... jeg elsker mit liv som det er. Jeg er rig på alt", siger han.
 "Du er bange for forandring", siger hun.
 "Hold lige op med det der ligegyldige pseudo-snak. Jeg er bange for det, vi så i nat", siger han, men kan ikke lyd vred.
 "Hvad så du?", spørger hun.
 "Det ved jeg ikke", svarer han.
 "Du så en dør", siger hun.
 "Nej, nu stopper du lige med det new-age pis", siger han og lyder vred.
 "Vi så en dør, men vi gik ikke ind af den", siger hun lavt.
 "Nej, det er da rimelig indlysende hvorfor", siger han.
 "Vi åbner den i nat", siger hun og tømmer sin øl.
 "Jeg ved ikke. Jeg skal på arbejde i morgen. Vi kan ikke blive ved.", siger han uden modstand.
 "I nat!", siger hun.

 Fem gamle venner finder sporene af et forsvundet hemmeligt selskab. I deres søgen efter svar, åbner de døre. Døre som hurtigt lukker sig bag dem og forhindrer tilbagetog. De træder i det tabte selskabs fodspor og fortaber sig i en ubeskrivelig verden af forfærdelige hemmeligheder.

Download scenariet på Projekt R'lyeh

 

 

Posted on Tuesday, April 18, 2006 at 10:15PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.