Main

Det forhadte komma

Kommaet er forhadt, og det er ikke så underligt. Der er flere grunde til, at kommaet er upopulært.

1. Selv blandt professionelle hersker der forvirring om, hvilke kommaregler der egentlig er gældende. Det skyldes, at Det Ny Komma blev lanceret for en årrække siden. Det Ny Komma skulle erstatte det grammatiske komma, som havde været fremherskende i mange år. Desværre havde ingen tænkt på, at det grammatiske komma er dybt forankret i de skrivende mennesker sjæl. Nogle skribenter har brugt ALLE deres point i at få 95% i Komma, og så skal der ikke komme nogen og smide deres skill ud til højre. Resultatet blev, at vi nu har en sammenblanding af det grammatiske og nye komma, men min oplevelse er, at de fleste retter sig efter det grammatiske komma.

2. Det er svært at sætte komma. Punktum. Sådan er det. Selv blandt de dygtigste korrekturlæsere, er der kommaer, som ingen kan vide sig helt sikre på. Jeg har oplevet mange kommadiskussioner rundt omkring. 95 procent af alle kommaer burde egentlig ikke volde de store problemer, men så er der undtagelser og afvigelser.

3. Der findes kommanørder. Kommanørder er mennesker, der påpeger at andre skribenter ikke kan finde ud af at sætte komma. Viser man dem et scenarie, vender de tilbage med et selvsikkert smil og siger, at du da vist har problemer med dine kommaer. I stedet for at forholde sig til teksten, fokuserer kommanørden på de små dumme streger.

Komma i scenarier
Der er stor forskel på, om man skriver et værdiregnskab for TDC eller om man skriver et scenarie. I det første tilfælde skal kommaerne være på plads - ALLE kommaerne - da det ellers sender et signal om inkompetencer. Men i et scenarie behøver alle kommaer ikke at være på plads. Der gælder det bare om at kunne sætte 80 procent korrekt komma.

Snart følger Bluffers Guide i næsten-korrekt kommatering.

Posted on Tuesday, April 25, 2006 at 10:01AM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment

Reader Comments (1)

Det har taget dig lang tid at få lavet de komma regler. Kom nu igang så vi andre kan lære.
March 26, 2008 | Unregistered CommenterHans

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.