« Foromtalen fundet | Main

Det fortabte scenarie

Et Eventyr

Fastaval 1994
Jeg skrev spilpersonerne, dyrene, til Et Eventyr, som ellers mest var Olav Kjærs scenarie. han skrev scenarieteksten og layoutede det. Det er et rigtig fint scenarie, synes jeg. Meget anderledes, rørende og spændende. Jeg kan ikke huske så meget af det. Jeg var så optaget af Isabelle det år. Det er egentligt lidt trist, for det er på så mange måder et fint scenarie, men jeg kan næsten ikke huske det. Jeg har ikke læst det siden 1994. Olav lavede et rigtig smukt layout, og jeg er ked af, at jeg ikke har en kopi af scenariet.

Jeg har ikke engang foromtalen, men den må jeg kunne finde, for Peter Brodersen har 1994 programmet.  

Posted on Monday, April 24, 2006 at 10:24AM by Registered CommenterLars Andresen | Comments3 Comments

Reader Comments (3)

Jeg spiltestede. Det var vist Olav der kørte det, mens du tog noter (eller også var det omvendt). Jeg var Katten. Jeg husker ikke detaljerne så nøje, men jeg fornemmede også at det i høj grad opstod ud af hvad vi rollespillede. Skoven var truet, så vi rejste til et palads, hvor der var en lille pige (?) som fandt på det hele, eller sådan noget. Det -var- ret fint. (Det var også første gang jeg spillede med Thomas B, og der var instant karma.)
April 24, 2006 | Unregistered CommenterThomas Munkholt
Han er fandeme også en af de bedste rollespillere derude, så hvad pokker laver han i Norge?
Jeg tog noter. Det er den mest grundige spiltest af noget, jeg selv har været med til, som jeg har prøvet. Og en af de få gange, jeg har været ren tilskuer til et spil.
April 24, 2006 | Registered CommenterLars Andresen
Jeg har lige set, at Peter har en PDF af Et Eventyr ... så måske kommer det op inden så længe.
April 26, 2006 | Registered CommenterLars Andresen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.