Main | Det fortabte scenarie »

Foromtalen fundet

Peter Brodersen fandt foromtalen til Et Eventyr i programmet fra 1994 og skrev den ind. Så - igen - takket været manden, der er vores hukommelse, kan jeg poste en af minde foromtaler her:

Foromtale:
En ildflue zigzaggede gennem skumringen fra træ til træ, dansede lidt med nogle alfer blandt løvhænget, summede videre forbi en nisse, der sad på en rod og stoppede sin pibe, og fulgte efter en kat, der luskede afsted gennem underskoven, gennem skovbrynet ud til en stille sø.

 Ved bredden sad en ræv, et egern og en ravn. Katten nikkede blot og satte sig ved siden af dem. En tid sad de i tavshed og kikkede ud over vandet. Så brød noget sort vandoverfladen og gled op på bredden; en odder. Ræven tog til orde:

 "Så er vi samlede. Er I rede?" Alle nikkede. "Om vi dør på den ene eller den anden måde kan vel være ligegyldigt," mumlede ravnen. "Tja, hvis man kun har et liv...," fnisede katten. Egernet begyndte at grine hysterisk, men fik et dask af kattens hale, så det faldt forover. "Er skæbnen end en malkklokke eller en solvstreng tøver tidevandet aldrig," sagde odderen og hev egernet op af mudderet.

 "Nuvel, lad os da drage afsted," sagde ræven, og dyrene begav sig ind i skoven.

 En sky drev for månen, en vind rejste sig, regndråber begyndte at falde.

 Ildfluen summede lidt rundt for at finde læ. En brusende, flaksende lyd, og noget stort og mørkt snuppede ildfluen i farten, og så blev alt stille igen.

Posted on Wednesday, April 26, 2006 at 10:40PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.