Main | Det formidlende layout »

Det basale layout

Et godt redigeret scenarie, serverer oplysninger for spillederen i en rækkefølge, så det både er spændende at læse, men samtidig også forklarer, hvad scenariet går ud på. Der findes garanteret mange derude, der ikke er enige med mig. Jeg har læst scenarier, der IKKE var spændende at læse, og jeg har læst scenarier, som var spændende at læse, men som jeg i bund og grund ikke fattede, hvordan jeg skulle forvandle til rollespil. 

Ligesom Max Møller fandt ud af, så handler det jo ikke bare om redigering. Det handler om at formidle sit scenarie. Personligt kommer min viden om formidling fra det journalistiske. Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Der lærte jeg en masse om sådan helt basal formidling, og hvordan man præsenterer en tekst, så andre gider at læse den. Og så har jeg arbejdet med at lave magasiner de sidste par år. Min erfaring siger mig, at der er følgende elementer, som man kan bruge til at formidle sit scenarie med:

  • Selve råteksten
  • Opbygning af teksten (rubrikker, underrubrikker, bokse og så videre)
  • Billeder
  • Layout

Der findes en del scenarier, som i bund og grund kun benytter sig af råtekst. Det betyder ikke, at de ikke kan være spændende at læse, men personligt synes jeg, at det er kedeligt. Nå, men i stedet for at ævle løs, vil jeg hellere vise, hvad jeg mener.

 

148883393_387040721b.jpg

 

Udgave #1
Her er tale om et helt basalt layout. Virkemidlerne er en overskrift, som er fire punkter større end brødteksten og fed, samt en mellemrubrik, der er brødteksten i fed udgave. Fonten er den evigt klassiske Times, som vi har set mange gange før. Derudover er der et sidetal, hvilket måske kan være en lille smule fancy ... der er i hvert fald mange scenarier derude, som ikke har sidetal.

Hvorfor har vi sidetal?
Det har vi af flere grunde. For det første så er de allerfleste scenarier lavet i løsbladssystem. Det vil sige, at hvis man taber scenariet eller bare får rodet rundt i siderne, så er det meget svært at hitte orden på det igen, hvis der ikke er sidetal. Derudover kan sidetal bruges til at lave en indholdsfortegnelse, så man hurtigt kan finde rundt i scenariet. Nogen vil måske mene, at der ikke er noget i vejen med dette layout, men jeg synes det mangler en masse elementer

Posted on Thursday, May 18, 2006 at 10:02PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.