« Det basale layout | Main | Det stemningsskabende scenarie »

Det formidlende layout

 Udgave #2
I dette layout bliver der taget flere midler i brug, men det er stadig på mange måder et helt basalt layout, og der er flere potentielle fejl og problemer.

148883394_b294a5f5f7.jpg 


Header
Øverst i venstre hjørne (det er svært at læse) har vi en såkaldt header. Det er en lille overskrift, der fortæller mig at jeg er i fjerde afsnit og jeg læser et afsnit der handler om en allieret. Ideen i en header er, at det bliver nemmere hurtigt at blade rundt i siderne og finde derhen, hvor man skal, fordi man altid ved, hvor man kan finde oplysninger om siden.

Boks
Boksen indeholder nogle basale oplysninger om scenen. En boks har det formål, at den tiltrækker sig opmærksomhed. Man overser ikke bare lige en boks. Øjet går hen til boksen. Man ved, at der er noget spændende og vigtig information i boksen.

Stor overskrift
I stedet for at have en fontstørrelse 16 til rubrik, er der nok tale om en størrelse 70. Man overser den i hvert fald ikke i skyndingen. Nogle vil måske mene, at det tenderer lir at lave en så stor rubrik.

Fonte
I stedet for den forfærdelige Times, er der taget andre fonte i brug.  Brødteksten er Verdana, som er en såkaldt "grotesk" font. Det betyder, at den ikke har seriffer - de der små dimser, som f.eks. Times har. Vil man have et moderne udtryk skal man bruge en grotesk font. Mellemrubrikkerne er en lidt mere fancy font, som er med til at give scenariet eget udtryk. Læg også mærke til, at der er indryk efter ny linje, dog ikke i den første linje i et nyt afsnit. Det er smag og behag, men jeg synes det letter læsbarheden.

Det man kan sige er, at dette layout i meget højere grad hjælper mig som læser. Der er en header, der guider mig, en meget tydelig overskrift og en boks, der fortæller mig, hvad det her handler om.  

På den negative side synes jeg, at det er ret irriterende med det luft, der er nederst på siden. Kan man undgå, så undgå det.  

Posted on Thursday, May 18, 2006 at 09:49PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments4 Comments

Reader Comments (4)

Det er en rar guide for nybegyndere som mig. Jeg synes dog ikek at boksen er helt fremhævet nok. For mig ligner den egentlig bare et nyt afsnit.

Jeg kunne også godt tænke mig at vide i hvor høj grad det giver mening at tænke over layout imens man konstruerer sin tekst. På den ene side virker det som om det ville være en distraktion når man bare vil have noget fra hånden, på den anden side ved jeg, at jeg selv læser ting meget forskelligt alt afhængigt af om det er et flow af afsnit, eller mange blokke opdelt i bokse etc.
May 19, 2006 | Unregistered CommenterNis Baggesen
Når jeg sidder og skriver, så synes jeg ofte, at der er et eller andet, som jeg gerne vil fortælle, men som ikke hænger helt sammen med resten af den tekst jeg sidder og skriver. Der plejer jeg at skrive det, som jeg har lyst til at skrive, men at notere, at det måske skal i en boks.

Jeg mener også, at der er nogen ting, som man kan beslutte sig for, at man altid vil lave en boks til. F.eks. bipersoner, regelnotitser og den slags.

Fordelen ved bokse er flere:
Det skaber variation på siden. Det er meget rarere som læser at komme ind på en side, hvor der er variation, og hvor der er flere indgange. Det øger læsbarheden.
Det øger forståelsen, fordi man signalerer, at der her er noget, som ikke hænger direkte sammen med den anden tekst. Havde man det ikke i en boks, kunne det virke forvirrende.
Og det giver mulighed for at lave en særlig formatering, f.eks. omkring regler, som ville se grim ud i resten af brødtekste.
May 19, 2006 | Registered CommenterLars Andresen
Jeg vil også sige, at scenarieforfatterne skal vænne sig til at skrive tingene flere gange. Altså, få i første omgang fortalt historien, og kom så tilbage og se på formidling i anden omgang - er der noget der skal flyttes rundt, hvad kan undværes, hvad skal fremhæves etc. Omskriv/rediger med layout i baghovedet.
May 19, 2006 | Unregistered CommenterThomas Munkholt
Det har du fuldstændig ret i Thomas, men det er bare det, som går galt for mange, inklusiv mig selv, fordi jeg bliver for sent færdig. F.eks. fik jeg aldrig læst Det Hemmelige Selskab igennem selv. Det er bare ikke snedigt.

Mange problemer med redigering kunne løses, hvis bare man læste sit scenarie igennem og tænkte i, hvordan man formidlede det bedst muligt.
May 19, 2006 | Unregistered CommenterLars Andresen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.