« Gert, chain mails og piger | Main | Gert og kampagner »

Gert og scenariet

263796052_682dc3b92d_m.jpgG:Er der monstre med?
L: Joh ... det er der vel.
G: Er der eller er der ikke? Og hvad er det for nogle monstre?
L: Altså ... der er ikke orker og trolde og den slags. Det er ikke fantasy på den måde. Men der er overnaturlige væsener, men de skal altså ikke bare være sådan nogen, som spilpersonerne skal slå ihjel for at få XP.
G: Nå, det er da ellers fedt nok. Men godt du siger det. Er der XP?
L: Der er XP. Det er jo meningen, at de skal gå op i level, så det vil være sjovt, hvis de selv er med til at bestemme, hvor mange XP de får. Men inden du kommer for godt i gang, så er det altså ikke sådan noget med ét guldstykke = ét xp-point. Det bliver i højere grad noget med, at de bliver belønnet for deres handlinger og deres rollespil i de faser, hvor de spiller, og så får deres karakterer xp alt efter, hvordan det går i downtime.
G: Javel ... du er godt klar over, at det er rimeligt sygt, hvis man ikke får xp for at knalde en trold ned ikke?
L: Nej, sådan bliver det ikke. Der er slet ikke tid til at knalde orker og trolde ned. Det er ikke den slags scenarie Gert. Jeg ved godt, at du er vant til noget andet fra vores kampagner, men nu er det her heller ikke en helt almindelig kampagne.
G: Okay. Vi har monstre (selv om de lyder rimeligt kedelige) og vi har xp (selv om man ikke får dem, for at slå de kedelige monstre ihjel). Hvad med magi, elvere, dværge og lækre babes i chainmail bikini, ligesom dem Jonas har?
L: Magi? Tjek! Men ikke noget med hobitter, dværge og platte sexede piger. Det er ikke den slags fantasy.
G: Åh nej. Det er ikke sådan noget voksent noget, hvor det i bund og grund ligeså godt kunne foregå i England i middelalderen vel? Altså, hvis det er det, så lad dog for pokker scenariet foregå i England.
L: Nej, slap nu af Gert for fanden. Det ER en fantasyverden, jeg gider bare ikke køre det op på alle de sædvanlige klicheer. Vi er i et land, som bliver styret af evigt unge og lettere verdensfjerne elvere, som ...
G: HEY! Elvere. Du sagde, at der ikke var elvere!
L: Nej, det sagde jeg faktisk ikke. Jeg sagde, at der ikke var hobitter og dværge, hvis du lige husker.
G: Åh, det er rigtigt. Fortsæt!
L: Elverne sidder på magien, som de vogter nidkært, og bruger den til at have magten over menneskene. Elver styrer magien, og de kan mærke, hvis nogen mennesker prøver at tilrane sig deres hellige magi. Hvilket altså slet ikke er umuligt, men elverne er så stærke i magien, at de kan mærke, hvis der er andre, der bruger den. Menneskene derimod er ...
G: Øjeblik! Er der så ikke elvertøser?
L: Jo, selv om tøser nok ikke lige er ordet, som jeg vil bruge. Elverne er ikke sådan nogen søde nogen, som vi kender det fra de sædvanlige fantasyspil. Det er nogle hårde sataner, som ikke har meget til overs for menneskeneracerne. De er senede og benede og det er svært at kende forskel på mandlige og kvindelige elvere. Deres kultur er meget anderledes end menneskenes. Jeg forestiller mig, at baggrundshistorien er noget med, at elverne er kommet for 1.000 år siden med magien, og brugte den til at overtage et stort og imponerende menneskerige, som nu kun er en skygge af sig selv og ...
G: Stooop! Du behøver ikke forklare mig det hele Lars. Jeg ville bare høre, om der var nogle lækre elverbabes, men det har jeg ligesom regnet ud, at der ikke er. Det er helt i orden. Jeg tror bare, at jeg går ud og tager mig en kop kaffe.
L: Vil du ikke høre mere?
G: Senere ... måske senere.

Posted on Sunday, October 8, 2006 at 01:59PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.