Main | Gert og regnvejret »

Gert og RPGforum

G: Hvad pokker Lars. Du ligner en, der lige har fået at vide, at hans scenarie ikke er blevet nomineret til nogen Ottoer.
L: Glem det Gert, du får mig ikke op at køre over de der pingviner mere.
G: Hmm ... men noget er der da galt, for du sidder og sukker, mens du ... ahhh ... du sidder og sukker, mens du læser RPGforum. Er Næsbyog Per kommet op at skændes igen?
L: Nej, nej ... eller jo, det er de vist egentlig, men det er nu ikke det.
G: Caitlin er vendt tilbage!
L: Nej ... nej, faktisk har der været rigtig fint ude på RPGforum i en 14 dages tid. Gode diskussioner om gode emner. Diskussioner som faktisk er blevet holdt i en konstruktiv tone. Morten Greis har haft nogle fine indlæg, Næsby har været helt forståelig og der har været en fælles interesse om at blive klogere på hinandens synspunkter.
G: Ja, det lyder kraftedeme også dødssygt. Jeg forstår sgu godt, at du er ked af det. Kan du ikke lave en eller anden fupidentitet og gå ind og genere dem, så der kommer noget gang i den igen. Ligesom dengang med ham erhvervsøkonomen!
L: Nej, hold nu op. Det var faktisk hyggeligt, men nu er det bare ved at forplumre igen. Der skal simpelthen så lidt til. Nu er det en eller anden Michael, som opfører sig ubehageligt og arrogant og sviner folk til. Det værste er, at han gør det på en ulidelig selvretfærdig måde, hvor han mener, at han tilhører flertallet af rollespillere, som er dem, der bare skal have noget konflikt, som de kan løse.
G: Aahhh, han slår orker ihjel.
L: Ja ... eller nej, det sagde han så, at han skrev at han gjorde, men at det var for sjov, og dem der ikke forstår det, er nogle idioter. Han er kraftedeme anstrengende.
G: Sviner du ham så ikke?
L: Nej, jeg orker det simpelthen ikke. Jeg håber, at han bare begynder at kede sig og går sin vej, men det gør han næppe, for Næsby og andre kaster brænde på ham, så han får lov til at spille sin ynkelige rolle som misforstået repræsentant for det sande flertal. Arghh ... kan du ikke bare æde ham Gert?
G: Nej tak. Jeg holder mig langt væk fra RPGforum!!

Posted on Tuesday, June 5, 2007 at 12:32AM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.