« Klassiske typer af tekst-handouts | Main

Anskuelse af handouts

Jeg holder meget af handouts, og når jeg siger handouts, så mener jeg de gammeldags handouts, hvor jeg giver mine spillere et kort, en gammel rapport, et brev eller andet, som de kan læse og bruge i spillet. Et handout er sådan en underlig ting, fordi det egentlig hører til i det fiktive univers, og skulle det være rigtigt, så skulle man jo bare sige: ”I finder en gammel rapport, hvor der står, at det var Baron Philips, der for tyve år stod bag de medicinske forsøg”. Men jeg synes, at det er meget sjovere, at give dem rapporten.
Der er selvfølgelig også den anden slags handouts, som kan bestå af en ting. Jeg har aldrig brugt dem så meget, men jeg synes, at det er sjovt. F.eks. ved jeg, at scenariet "Lømler" operede med nogle fantastiske handouts, og jeg har selv spillet det fantastiske science-fiction scenarie "Et hjerte af sten", hvor man fik en sten som handout. Men det er ikke den slags handouts, jeg vil skrive om. Jeg tager fat i dem af papir.

Hvad gør et handout?

I min verden handler det primært om at give spilpersonerne (og spillerne) noget information, som de skal bruge i scenariet. Dernæst ser jeg det som en måde at skabe stemning i scenariet eller kampagnen. Sekundært er Handouts (for mig) også en måde at vise sine spillere på, at man har gjort noget ekstra ud af det. Når man ser på produktion af handouts, så synes jeg, at der er tre ting, som skal være på plads, før man giver et handout til sine spillere:
1. Relevans
2. Teksten
3. Udseendet


1. Relevansen
Jeg har i min tid givet mine spillere mange handouts, som måske ikke var så pokkers relevante, men mere handlede om, at jeg havde siddet og hygget mig og nørdet lidt. Det er ikke fordi, at det er direkte skadeligt i en kampagne, men i et scenarie, er det vigtigt, at et handout betyder noget, fordi det fylder og tager tid.

2. Teksten
Med det mener jeg, at tekst og handout skal spille sammen. Er der tale om en rapport fra en læge i 1945, er det vigtigt, at sproget i det mindste på overfladen er sådan nogenlunde autentisk. Selvfølgelig ved du ikke, hvordan en lægerapport fra 1945 ser ud, men det gør dine spillere heller ikke, men vi har nok en idé om, at det er skrevet i et stift sprog:
”Subjektet ville ikke indtage sin medicin, og det blev derfor skønnet nødvendigt at anvende passende fysisk pres på patienten indtil medicinen blev indtaget. Patienten faldt derefter til ro”.
Det er oftest teksten, der er det vigtigste i handoutet, da den primære funktion er at videregive noget information til spillerne, som de skal bruge med det samme eller senere i spillet. Det er oftest i teksten, at sporene vil findes.

3. Udseendet
Jeg foretrækker at mine handouts ser fede ud og ligner det, som de prøver at give sig ud for at være. Det er egentligt ikke fordi, at dette er så pokkers vigtigt, hvis man blot ser på handoutets primære funktion som måde at viderebringe noget information, men jeg vil gerne have, at min handout både viderebringer information og stemning. Men jeg mener også, at indholdet er vigtigere end udseendet. Det er lidt ligesom med teksten i et scenarie og layoutet af et scenarie. Et flot layout kan ikke redde en dårlig scenarietekst, men en god scenarietekst kan godt give en god oplevelse uden et flot layout. Her på siden vil jeg primært beskæftige mig med den grafiske side af produktionen af handouts, da det er her, at det er nemmest at videregive gode råd og erfaringer.

Eksempel: Grimt men pokkers relevant149819731_062ab02f8c_m.jpg
I scenariet Le Dernier Combat lagde Thomas og jeg stort vægt på at kommunikere meget af scenariets plot gennem handouts. Scenariet er fra 1998, og det var før, at jeg havde meget erfaring med grafisk arbejde. Derfor bestod handoutsene i bund og grund af tekst, som var printet på pænt papir. Jeg havde fundet nogle håndskriftsfonte på nettet. Teksten lød:
”Til Jean-Paul Lotreaux, Krigsministeriet
Vedr. Formel 4
Det er med stor stolthed og glæde, at jeg kan informere Dem om, at fortsatte forsøg og test har affødt positive resultater. Dødeligheden er så høj, som vi kan regne med, at den bliver, og den gennemsnitlige soldat vil være ukampdygtig 12 timer efter besmittelse. Der er ingen fare for at formel 4 effekterne vil sprede sig til civilbefolkningen, da smittefaren er yderst minimal. Med mindre smitten kommer fra en af vore smittekilder. Derfor er der intet, der hindrer, at vi iværksætter Le Dernier Combat i slutningen af måneden. Jeg vil være i Chateux Deucart til den tid.
Hilsen Professor Villemont”


 

 

149819729_faffe5143e_m.jpg Flot men irrelevant
Eksempel på irrelevant handout: I Den Røde Pest er der et meget flot handout, som er et brev fra en general, som spilpersonerne skal overbringe. Det ser skide godt ud, og jeg lavede det med ægte laksegl og det hele. Men det er ikke et særligt relevant handout forstået på den måde, at det egentlig ikke videregiver noget information. Teksten lyder som følger:
”Ærede Beskytter af Luccini. Kaos rykker nærmere vor by og vil inden for morgengry slå til mod porten. Hvis ej vi samler alle våbenføre mand til forsvar, er jeg ej i tvivl om, at byen vil falde ved daggry. Jeg beder derfor Dem derfor indtrængende om at sende de folk De har til byens port. General Vincenzo di Moforte”.
Det er i bund og grund noget som spilpersonerne allerede har fået at vide. Ideen med handoutet var, at de skulle have det fysiske brev, som de i scenariet skal aflevere til nogle magtfulde mænd, og på den måde kan det have sin relevans, men i sin nuværende form er det lidt en mellemting.

Posted on Saturday, May 20, 2006 at 05:22PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.