« Den nemmeste regel i hele verden | Main | Tohåndsværd eller tohåndssværd »

Indenfor eller inden for

Her er tale om en af den slags ordforbindelser, hvor det slet ikke er lige meget, om man skriver overfor eller over for. Jeg er klar over, at det ikke er en af de mest meningsforstyrrende fejl, man kan lave, da den sjældent skaber de store misforståelser, men det er en af de ting, som jeg selv gerne ville luge ud af mit sprog.

Problemet er, at det sjældent er nemt at høre, om det skal skrives i et eller to ord, og skal man være sikker på at gøre det rigtigt, skal man have gang i svære ord som forholdsord (præposition) og biord (adverbium). Jeg HADER den slags, for jeg roder altid rundt i, hvad der er hvad, men jeg prøver, at gøre mig selv bedre til det.

Skal skrives i to ord
Man skal skrive det i to ord, hvis det skal bruges som et forholdsord, altså populært sagt, hvis det styrer noget:
Orken har kompetence inden for sværdkunst.
Hobitterne holdt fest i hullet over for vores.

Skal skrives i et ord
Hvis meningen med det i stedet er som et adverbium, altså et biord, skal ordet skrives i ét.
Hobbitterne sad indenfor i hullet og drak sig pissestive.
Orken sad overfor og pudsede sit sværd.

Det er de små detaljer
De to nedenstående eksempler, gør det rimeligt klart, at det er de små fjollede detaljer, som afgør, om det skal være et eller to ord. I øverste eksempel skal det være i to ord, fordi hjemme fra styrer, at brevet kommer fra prinsessen. I andet eksempel fungerer hjemmefra som et sted-biord. (Tror jeg nok. Jeg synes selv, at det er lidt sort, men det er noget, som jeg prøver at blive bedre til).
Kongen blev glad, når han fik brev hjemme fra den grimme prinsesse.
Kongen blev glad, når han fik brev hjemmefra.

 

Posted on Monday, October 9, 2006 at 01:57PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments3 Comments | References4 References

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (3)

Min egen tommelfingerregel er, at hvis det i sammenhængen kan stå alene, så er det i ét ord; ellers i to: "Hobitterne sad indenfor", fx.
November 28, 2008 | Unregistered Commenterjf
" Min egen tommelfingerregel er, at hvis det i sammenhængen kan stå alene, så er det i ét ord; ellers i to: "Hobitterne sad indenfor", fx. "

Man kan da ikke sige "Orken sad overfor".
February 25, 2009 | Unregistered Commentermoi
"Moi", du læser sikkert aldrig det her, men nu skriver jeg det alligevel.

"Orken sad overfor" kan sagtens indgå i en sætning.

"Der sad fire hobitter om et vandhul. Orken sad overfor." Her refererer overfor implicit til vandhullet - eller simpelthen bare til "over for de fire hobitter".

I sætninger som "jeg bliver indenfor i dag" eller "det er for koldt til at gå udenfor" er det dog mere åbenlyst, hvad der hentydes til. Det drejer sig om, hvorvidt der er en styrelse eller ej. "Vandhul" er styrelsen i hobbit-eksemplet.
April 11, 2012 | Unregistered CommenterThomas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.