Main | Orddelinger »

Punktum, komma og lignende i citater

"Så slås dog pissemyrer," råbte orken. (Rigtigt)
"Så slås dog pissemyrer", råbte orken. (Forkert)

Skal kommaet stå før eller efter citationstegn? Så vidt jeg ved, så findes der ikke hårde regler for dette, men i min verden er det korrekte at sætte kommaet før citationstegnet. Det samme gælder for punktum. 

Et lignende tvivlstilfælde har jeg oplevet, når det kommer til spørgsmålstegn og udråbstegn i citater. Det virker måske som en lille ting, men det er noget, som har irriteret mig, når jeg sad og skrev. Jeg synes, at det så forkert ud med og uden komma efter udråbstegnet, men er kommet frem til, at der IKKE skal være komma. Det er muligt, at der er en reel regel som siger, at tegnet erstatter kommaet, men jeg har ikke lige kunnet finde den. 

"Så slås dog pissemyrer!" råbte orken. (Rigtigt)
"Så slås dog pissemyrer!," råbte orken. (Forkert)

I dette tilfælde erstatter udråbstegnet kommaet. Der skal altså ikke være komma efter udråbstegnet. Det samme gælder spørgsmålstegn. 

"Er I orker eller elvere?" råbte orken. (Rigtigt)
"Er I orker eller elvere?," råbte orken. (Forkert)

Men så er der selvfølgelig også kommaer efter punktummer i forkortelser. Det generer mig visuelle øje, men der skal være komma efter et forkortelsespunktum - hvis der altså SKAL være komma. 

Orken brugte sit sværd, magiske potions, sin styrke mv., men det var ikke nok til at vinde kampen. (Rigtigt)
Orken brugte sit sværd, magiske potions, sin styrke mv. men det var ikke nok til at vinde kampen. (Forkert)

I ovenstående eksempel skal man jo selvfølgelig bare undgå forkortelsen, men i andre tilfælde kan det være svært at undgå. F.eks. hvis man har lavet en regel om, at kroner skrives kr., vil man ofte komme ud for at skulle sætte et komma efter et punktum - selv om det er grimt. 

 

 

Posted on Tuesday, June 1, 2010 at 11:28AM by Registered CommenterLars Andresen | Comments2 Comments | References1 Reference

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Men til gengæld skal der være komma foran udråbet, så helt korrekt er det: "Så slås dog, pissemyrer!" råbte orken.

Ifølge Dansk Sprognævn er det valgfrit, om man vil lade spørgsmåls- og udråbstegn erstatte kommaet i direkte tale - men jeg synes også, det ser helt forkert ud med begge tegn.

Det betyder så, at det teknisk set vil være korrekt at lave denne grimme tegnsætning: "Er der nogen, der har styr på våben osv.?," spurgte orken.

:-)
June 1, 2010 | Unregistered CommenterKristoffer Apollo
Ja, den er godt nok grum med ,?.

Det er jo nok også mest en visuel ting, men jeg gik altid et øjeblik i stå i min skrivning, når jeg nåede til en situation med udråbstegn eller spørgsmåltegn i slutningen af et citat.
June 1, 2010 | Unregistered CommenterLars Andresen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.