Main | Grundlæggende handling »

De tre afsnit og plotstruktur

Det skal være muligt for spillerne selv at vælge, hvem de vil alliere sig med i scenariet, og om de vil være gode eller onde. Alt efter hvilken vej de vælger, bliver det vidt forskellige scener, de skal igennem. I et scenarie vælger spillerne hvilken vej, deres spilpersoner skal gå. Nogle lokationer bliver sprunget over, mens man går i dybden med andre. I Lichkongen vælger man hvilken vej, man vil gå i scenariet, ved at vælge, hvem man allierer sig med.

Det vil sige, at der er tre afsnit. Første afsnit ligger fast, mens andet afsnit har en lawful, en chaotic og en neutral vej. Tredje afsnit har kun en chaotic og en lawful vej. Det vil sige, at et hold spiller sig gennem tre scener, hvor de enkelte scener er relativt lineære og skal spilles igennem på 90-110 minutter. Spillerne skal i stedet vælge hvilken vej de vil gå gennem scenarier.

Jeg forestiller mig at spillerne går out of character efter en scene og sammen beslutter sig for, hvilken vej de vil gå. Jeg er bange for, at det bliver for nemt at blive uenige og gå i forskellige retninger, hvis det er spilpersonerne, der skal blive enige.  

Afsnit 1 - Lichkongen
Spilpersonerne er uerfarne eventyrere i level 2. Spilpersonerne befrier Lichen fra den forbandede kro. Enten allierer de sig med ham (chaotic), de bekæmper ham (lawful) eller de flygter fra ham (neutral).

Afsnit 2 - Attentatet
Der er gået fire år med krig og eventyr. Spilpersonerne er betydningsfulde eventyrere i level 6-7. Scenen skal sættes i hovdstaden. Vi har lige haft et afsnit i en dungeon, og nu vil det være fint, hvis det foregår et andet sted. Afsnittet skal foregå på kongens slot og måske til dels ude i byen.
Allieret med Lichen: De er med i modstandsbevægelsen som højtrangerende personer og ved, at formålet er at styrte kongen, men de ved ikke, at Lichkongen vil forvandle det hele til helvede på jord
Handling: Kongen har arrangeret et møde med modstandsbevægelsen, hvor han vil forsøge at mægle en slags fred. Spilpersonernes opgave er at slå kongen (eller nogen andre vigtige personer) ihjel. Spilpersonerne skal opdage, hvilken skæbne de overlader landet til, hvis Lichkongen vinder og skal vælge. Det lykkes dem IKKE at slå kongen ihjel under nogen omstændigheder, men de kan vælge, at skifte side.

Kæmper mod Lichen: De er  overvejende på kongens side, og er hans allierede og kæmper mod Modstandsbevægelsen, men ved IKKE, at det er Lichen der står bag, og vil egentlig gerne mægle fred mellem kongen og modstandsbevægelsen og forklare, at det som kongen gør er det rigtige for landet.
Handling: Kongen har arrangeret et møde med modstandsbevægelsen. Spilpersonerne kommer på sporet af et attentatforsøg, som de skal forplumre, samtidig med, at de opdager, at det er Lichkongen, der står bag, og de får mulighed for at gå over på hans side og vinde evig magt, hvis de forsøger at slå kongen ihjel.

Neutrale over for Lichen: Gruppen er ikke på nogens side, men agerer som en slags lejesoldater midt i konflikten.
Handling: Gruppen er i byen og opdager, at der finder et mæglingsforsøg og et attentat sted, og de får muligheden for at vælge, om de vil hjælpe kongen eller Lichen i sit virke.

Afsnit 3 - Krigen
Der er gået fem år siden afsnit 2. Spilpersonerne er mægtige krigsherrer i level 13-14. Scenen sættes mod nord oppe i bjergene, hvor hærene er ved at gøre klar til kamp. I en nærliggende borg har Lichkongen samlet sin hær af mennesker, og gør klar til at slå dem alle ihjel, så de bliver en hær af udøde.
Allieret med Lichkongen: De ved nu, hvad det hele faktisk handler om. Er de allieret med Lichen, er de allerede evil overlords med onde rustninger og hvad ved jeg.
Handling: De kender til alle hemmeligheder. Selve modstandsbevægelsen er dog ikke vidende om det. Lichkongens plan er at slå alle i modstandsbevægelsen ihjel og gøre dem til udøde. Og det skal gruppen gøre for ham. Modstanden ligger hos nøglemedlemmer af modstandsbevægelsen, som er noble og ærefulde mennesker og elvere, som spilpersonerne skal forråde og slå ihjel.

Allieret med kongen: De ved nu, at det er Lichkongen, som er fjenden, og at han styrer modstandsbevægelsen.
Handling: Spilpersonerne skal overbevise modstandsbevægelsen om, at de er styret af den onde Lichkonge, forhindre at Lichkongen slår dem alle ihjel og vende modstandsbevægelsen mod ham og til sidst slå den gamle udøde konge ihjel for alvor.

Posted on Wednesday, July 26, 2006 at 02:12PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.