« Billige billedbaser | Main | Billedsøgning »

Gratis billedbaser

Der er faktisk flere ganske fine gratis billedbaser derude.

Stock Exchange
Stock Exchange (www.sxc.hu) er uden tvivl den bedste gratis billedbase (som jeg har fundet). Den er faktisk så god, at den garanteret inden længe begynder at blive en mikrobetalingsbase. Der er allerede en Expert del, hvor det koster penge at hente billederne i stor opløsning.

Ideen i siden er, at folk frivilligt uploader deres amatørbilleder til fri afbenyttelse. Det vil også sige, at kvaliteten spænder ganske bredt fra de virkeligt lækre billeder, til noget som ikke kan bruges til det store.

Fordelen ved at bruge en side som Stock Xchng er at billederne ofte er i en ordentlig størrelse. F.eks. er dette billede af et sværd 2300 x 3100 pixels, hvilket vil147724229_8bd1d7035b_t.jpg sige, at det uden problemer kunne knaldes op i A4. Og der er faktisk rigtig mange fine billeder inden for alle mulige mærkelige kategorier. Der ligger f.eks. en stor mængde rigtigt lækkert blankt pergamentpapir derude, som jeg brugte til Den Røde Pest.

En af reglerne for Stock Xchng er, at man ikke må bruge et billede uden at sige det til fotografen. Enkelte fotografer vil have, at man skal bede om tilladelse, før man må downloade deres billeder i høj opløsning. Det er generelt irriterende, for jeg har prøvet at bede om tilladelse, men fotografen vendte aldrig tilbage til mig. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har givet besked til en fotograf, når jeg har brugt et billede. Hvis det handlede om at bruge det i et af de magasiner, jeg er redaktionschef på, som går ud til 100.000 mennesker, så ville jeg nok gøre det, for at gøre fotografen glad, men ellers er jeg ret ligeglad.  

Når man henter så store billeder, så er det en fordel at vide, hvordan man skalerer billedet ned, da det ellers kan være lidt uhåndterligt.  

Deviant Art
www.deviantart.com er også en rigtig sjov side. Det skal siges med det samme, at quality-crap faktoren er virkelig ussel på Deviant Art, hvor forvirrede mennesker har det med at lægge det argerste lort ud til download. Men der er også nyttige og brugbare illustrationer, billeder og fotos.

Reglerne er de samme. Du må gerne tage tingene, men bruger du det til noget, skal du give kunstneren besked.

Siden er sværere at navigere på end nogen af de andre billedbaser. Indholdet er et hysterisk miskmask af computergrafik, fotos, tegninger, maleri og hvad ved jeg. Til forskel fra de andre sider, så er det til gengæld også en del afvigende og perverse billeder. Jeg søgte på "Ghost", og er var omkring 40.000 hits, hvoraf de fleste er ubehjælpsomme tegninger eller rodede computermanipulerede billeder. Efter at have kigget 150 billeder igennem fandt jeg det her.   

147733089_0fc1cb88ee.jpg 

Posted on Tuesday, May 16, 2006 at 09:09PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment | References6 References

References (6)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  RPG - Layout der imponerer - Gratis billedbaser
 • Response
  Response: restaurants
  RPG - Layout der imponerer - Gratis billedbaser
 • Response
  Response: airsoft vests
  RPG - Layout der imponerer - Gratis billedbaser
 • Response
  Response: gov.uk
  RPG - Layout der imponerer - Gratis billedbaser
 • Response
  Response: fotos oscuras
  RPG - Layout der imponerer - Gratis billedbaser
 • Response
  Response: Mybudujemy.pl
  RPG - Layout der imponerer - Gratis billedbaser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.