Main | Billige billedbaser »

Brug af billeder og illustrationer

OBS: Det her handler mestendels om, hvordan man illustrerer scenarier, hvor det er muligt at finde billeder på billedbaser på nettet. Det egner sig med andre ord ikke særligt godt til fantasy og andet i den dur.

Allerførst vil jeg lige sige, at jeg meget sjældent bruger illustrationer, af den simple grund, at jeg ikke kan tegne selv, og at det er meget sværere at finde kvalitetstegninger på nettet, end det er at finde fotos, men tankerne omkring illustrationer er nogenlunde de samme som for fotos, selv om illustrationer har den fordel, at de oftest er tegnet specifikt til scenariet.

Hvad bruger man billeder til i scenarier
Umiddelbart skulle man jo mene, at billeder bruges til at illustrere noget i scenariet. En scene, en person, en stemning. Men oftest er det egentlig ikke nødvendigt. De fleste scenarier har overhovedet ikke brug for billeder. Efter min mening er billedernes primære funktion at bryde teksten op og gøre scenariet mere læseligt og brugervenligt. Billederne skaber luft i scenariet, og giver læseren nogle andre indtryk end bare tekst, tekst, tekst. De fleste kender det at bladre en lærebog igennem og derefter sukke dybt, fordi der hverken er illustrationer eller figurer eller noget andet.
Det er derfor, at der er mange billeder i magasiner. Jo flere billeder, desto lettere tilgængeligt er magasinet.
Udover at gøre scenariet lettere at sluge, kan billederne selvfølgelig også inspirere, og ofte er det også muligt at formidle noget gennem en figur eller illustration. Peter Brodersen kom i øvrigt med en god pointe. Han sagde, at det var meget nemmere at finde rundt i et rigt illustreret scenarie, fordi man hurtigt kunne finde siden, hvor rumkampen er beskrevet, fordi der er et stort billede af et rumskib.

Billeder til at illustrere noget i scenariet162559675_b8266ed955_m.jpg
Jeg er ved at beskrive en hyggelig lille landsby. Jeg har et mentalt billede af en by, der ligner noget fra Folk og Fæ (engelsk tv-serie), men jeg kan ikke være sikker på, at min læser også ved, hvordan den by jeg tænker på ser ud, og jeg vil gerne overføre mit mentale billede af byen til læseren. I stedet for at skrive stolpe op og stolpe ned om byen, finder jeg nogle billeder af præcist den type landsby jeg tænker på, og så håber jeg dermed, at jeg sætter gang i læserens fantasi, og at han dermed bliver bedre i stand til at forklare spillerne, hvordan der ser ud i byen, hvilken stemning der er og hvordan de skal se den for sig.
Når man bruger billeder til at vise noget konkret i sit scenarie, så mener jeg, at man skal stille sig selv det spørgsmål, om billedet hjælper spillederen til bedre at forstå scenen, stemningen eller settingen.
Denne type billeder er i sagens natur altid meget konkrete. Det viser et tydeligt motiv, og der skal ikke være tvivl om, hvad i teksten det er at billedet relaterer sig til. Det er et billede, der skal bruges til noget.

162560099_297dc61843_m.jpgBilleder til at skabe en stemning
Stemningsbilleder relaterer sig ikke konkret til noget, der står i scenarieteksten, men skal give spillederen en stemning. Den type af billeder bruges i høj grad til at give mere luft i scenariet og fordi, det bare ser fedt ud. Denne type er ikke nødvendigvis konkrete, ja det er faktisk vigtigt, at de ikke er så konkrete, at man kan tro, at det er ment som en illustration til en scene. I dette eksempel er den nøgne kvinde ikke nødvendigvis en person, der optræder i scenariet. Hun skal vise, at det handler om sex og mystik ... og måske er hun en af de kvindelige spilpersoner. Det betyder ikke noget.

Formidlingsmæssige faldgruber
Formidlingsmæssigt kan det være farligt, at bruge nogle meget konkrete motiver til at formidle en stemning. Hvis man f.eks. ser et billede af en fabrik der brænder, er det meget logisk at tro, at der er noget i scenariet med en fabrik, der brænder. Selv om du har tænkt, at den brændende fabrik er et symbol på industrialismens undergang, så er det bare ikke det, læseren nødvendigvis afkoder. I værste fald kan scenariet komme til at virke som noget rod, hvis billeder og illustrationer fortæller en anden historie eller stemning end den som teksten fortæller.

Posted on Wednesday, June 7, 2006 at 10:16PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.