« Vi nørdede og nissede | Main

En kampagne om FBI

En kampagnes fødsel
Thomas Munkholt, Sanne Pedersen, Per Fischer, Thomas Bjerregaard Nielsen og undertegnede mødtes en aften i midten af halvfemserne for at diskutere setuppet omkring en ny kampagne. Vi vidste, at vi ville spille noget med FBI og vi havde en idé om, at det skulle foregå i fortiden. Den første aften blev vi enige om nogle meget væsentlige punkter, som skulle vise sig at blive betydende for vores måde at spille rollespil på i kampagner.

1. Vi skulle skiftes til at være spilledere. En spilleder skulle køre en sag af gangen.
2. En sag måtte ikke vare mere end to sessioner
3. Kampagnens samlede historie var ikke fastlagt, men skulle udvikle sig undervejs
4. Det skulle IKKE handle om UFO'er og minde for meget om X-Files
5. Vi var alle enige om, at vores inspiration mestendels kom fra Ellroy.
6. Sagerne skulle gerne skrives ned, som var det scenarier

Disse ret simple regler eller retningslinjer var med til at skabe en meget spændende og dynamisk kampagne. Vi kaldte den for ActaCon. Action agains Conspira

Men hvorfor nu lægge det ud på nettet?
En af de ting, som var nyt i denne kampagne var, at alting blev skrevet ned og næsten alle handouts blev lavet på computer. Derfor er meget af kampagnen bevaret elektronisk og meget nem at dele. Jeg har en idé om, at vores kampagne kan fungere som inspirationsmateriale, og hvis ikke andet, så synes vi selv, at den er spændende at beskæftige sig med, fordi vi dengang gjorde nogle ting, som var helt rigtige.

Nørderi og nisseri

En af de ting, der meget hurtigt blev kendetegnende for vores kampagne var, at vi, især Munkholt og jeg, begyndte at nørde og nisse med FBI's historie og virkelige detaljer. Vi fandt kort over områder, adresser på virkelige FBI-kontorer i USA og så videre. Det var i internettets unge dage, så fascinationen over, at man kunne downloade virkelige FBI rapporter inde på FBI's hjemmeside, hvilket straks inspirerede til at lave handouts så virkelighedstro som muligt. Det var denne kampagne, der for alvor gav mig lyst til at lave fede handouts.

Thomas Munkholt har beskrevet starten og ideen mere indgående på sin side.

Thomas har desuden også lavet en meget fin gennemgang af sagerne.  

Min plan er at lægge vores materiale op til inspiration, og måske også selv genfinde noget af den inspiration, der var i kampagnen.  

Posted on Monday, April 24, 2006 at 06:23PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments2 Comments

Reader Comments (2)

Det er en interessant kampagne at læse om, specielt fordi Fahrenheit 103 gav mig mulighed for at snuse til den. Jeg er ret imponeret over hvor meget arbejde I har lagt i den. Hvis Thomas ikke læser det her, må jeg hellere lige huske at sige pænt tak på hans blog også.
April 26, 2006 | Unregistered CommenterNis Baggesen
He he he. Mit mål er på sigt, at jeg enormt gerne ville prøve at videregive ActaCon til andre, så de selv kunne blive inspireret til at spille det. Palle talte en del om, at det var oplagt at lave som kampagne og udgive det, og det er måske liiidt det, jeg godt kunne tænke mig at gøre på nettet.

Nu prøver jeg i første omgang at lægge det, som jeg har liggende på min computer ud, og så vil jeg prøve at danne en sammenhæng i det. Ikke kun ud fra vores kampagnes udgangspunkt, men mere overorndet om, hvordan det kan bruges som inspiration til en FBI-kampagne.
April 26, 2006 | Registered CommenterLars Andresen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.