« Arrghhh ... min mappe | Main | En kampagne om FBI »

Vi nørdede og nissede

ActaCon var vidst min første kampagne, hvor jeg for alvor begyndte at gå op i, at handouts så autentiske ud. Jeg lavede stadig alt i Word.

Ude på FBI's egen hjemmeside fandt jeg en masse rapporter fra 40'erne og 50'erne og jeg kopierede simpelthen deres layout over i Word dokumenter, så de så autentiske ud. Jeg fandt hurtigt ud af, at utroligt mange rapporter fra skrevet på Office Memorandom Form #94, så den lavede jeg selvfølgelig også. De fleste småpolitirapporter og den slags var faktisk bare skrevet på et blankt stykke papir dengang. Hvis det var fancy, havde de måske et brevhoved.

Jeg har lagt nogle af de første og simple blanke dokumenter op i Word format. De kan snildt bruges til at skabe en autentisk udseende rapport, hvis man vælger en god skrivemaskine font. Den slags ligger til overflod på nettet og kan slet ikke undværes. Jeg brugte også altid en masse håndskriftsfonte. Jeg var vist så nørdet, at jeg ikke brugte den samme til flere personer ... tror jeg nok.

Derudover gjorde jeg voldsom brug af det, der hedder "Word Art" i Word. Det er en måde, hvorpå man kan lege med ord, sætte dem på skrå og lægge dem over teksten. Det brugte jeg altid til at lave stempler.  

(Jeg ville egentlig gerne komme ind på, hvordan man laver fede hanouts med Word, men problemet er, at det er så lang tid siden, at jeg har brugt Word til den slags, at jeg slet ikke ved nok om programmet i dag).  

Download blank field report
Download blank standard report
Download office memo form #94
Download eksempel på rapport

Download tekst om opbygning af et field office
Download samlet oversigt over field offices i USA

Posted on Wednesday, April 26, 2006 at 09:27AM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.