Main | Arrghhh ... min mappe »

Virtues, Klout & Klutz

Min mappe er væk, men i min søgen efter den, faldt jeg over Munkholts beskrivelse af vores system til kampagnen. Det er faktisk ganske interessant læsning, og jeg begynder at forstå, hvorfor kampagnen blev til noget særligt.

Det jeg husker, der fungerede bedst var vores Fidelity, Bravery, Integrity system, fordi det så genialt at overføre de tre dyder fra FBI direkte over i systemet. Vores Clout - Klutz system blev også brugt, men vi skulle lige vænne os til det der med, at der ikke var én spilleder, der kunne bestemme, hvem der skulle have hvor mange positive og negative point. Det var noget, vi skulle bestemme i plenum, men det var især også noget, som man selv skulle være initiativtager til.

 Download oplæg til systemet

Posted on Sunday, April 30, 2006 at 09:15PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment | References1 Reference

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: epic wealth system
    Panduan instalasi Zimbra di Howtofroge untuk Edgy, versi diatas Dapper, menyarankan mengganti default/ bin/ sh yang symlink ke dash menjadi bash? di Hardy/ bin/ sh juga merupakan symlink ke dash? Namun saya coba untuk biarkan seperti adanya dan ternyata tidak timbul error generate CA seperti yang di khawatirkan?

Reader Comments (1)

Vi startede i Storyteller, men det gled ret hurtigt ud, eller blev i hvert fald reduceret til et løst referenceark. Hvilket betød at ActaCon-specialiseringerne mistede en del af deres mening. Specielt Clout-Klutz blev lidt ved snakken, sådan at forstå at det overlevede et stykke tid, selvom vi ikke brugte reglerne, men blot som "Det kostede vist lige en Klutz, det der," altså mere abstrakt. Til gengæld brugte jeg personligt FBI-dyderne meget, særligt i situationer hvor jeg ville spørge Silvestri til råds om hvordan han ville reagere. Dydernes skyggeside brugte vi vist slet ikke.
May 1, 2006 | Unregistered CommenterThomas Munkholt

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.