« Så tæt på Fastaval | Main | Åhh brææææk ... »

I en boble af scenarie

Det går fremad. Jeg skal aflevere mit scenarie om små 14 dage, men det går næsten overraskende godt. Det er meget sjovt at skrive et scenarie, hvor jeg ikke prøver at få alle de gode ideer, og hvor det ikke er mit ansvar, at finde på alle de lækre scener, men i stedet skal lægge op til, at spillerne og spillederen kan skabe nogle fede scener. Jeg har faktisk slet ikke noget i scenariet, der hedder scener.

Det er et langt og omfattende scenarie, men det er ikke så underligt, når det kører over to blokke. Til gengæld har jeg besluttet mig for, at dele det op i flere selvstændige hæfter, så det bliver mere overskueligt for spillederen.

Jeg er ved at være færdig med min scenarietekst. Jeg er næsten færdig med beskrivelsen af mine spilpersoner. Den store udfordring lige nu bliver at præsentere spilmekanikker og scenarieflow på en sådan måde, at det bliver så nemt som muligt for spillederen at køre, men det er i høj grad en layout og formidlingsopgave, så den glæder jeg mig til.

 378232312_010205e9cf.jpg 

378232315_ff98806930.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on Saturday, February 3, 2007 at 01:03PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.