« Æresottoens storhed og fald og storhed og fald | Main | Katastrofen »

Skyggen af Vandland

Nu har jeg set The Day after Tomorrow et par gange, og det er en af de film som bare ikke ville fungere som bog, for historien er godt nok fuldstændig til grin. Hovedplottet er noget med, at en far føler, at han har forsømt sin søn, og da den store miljøkatastrofe sætter ind og hele den nordlige halvkugle forvandles til en snestorm, må han tage fra Washington til New York for at frelse ham ... det er i hvert fald sådan set den dramatiske udgave af det.

Selve stormen og katastrofen er enormt fascinerende set ud fra et visuelt synspunkt, men det holder ikke særligt godt, hvis man går det en lille smule efter i sømmene. Kort fortalt, så er det noget med at polerne smelter, hvilket sender så meget ferskvand ud i golfstrømmen, at hele vores følsomme klima fucker up, hvilket starter en istid der sætter ind på rekordtid med dertilfølgende forfærdelige tornadoer, tsunamier og hvad vi nu ellers har.

Sådan rent miljøvidenskabeligt har jeg slet ikke forstand nok på den slags til at vide om det egentlig er muligt eller om det er det værste vås, og det er faktiske det vigtigste ved den slags film og bøger. Jeg er ligeglad med, om der sidder en meteorolog og kan grine hånende af filmens præmis, men hvis jeg og alle almindelige læsere tror på det, så er det fint nok. Og her er The Day After Tomorrow snedig, fordi den tager fat i nogle ting, som de fleste af os har hørt en lille smule om: Vores klima ER afhængigt af Golfstrømmen, Golfstrømmen BLIVER påvirket af mængden af smeltevand fra Antarktis, Antarktis ER ved at smelte på grund af den globale opvarmning ... om så selve konklusionen at det skaber en ny istid på sådan cirka et par uger er fuldstændig vanvittig betyder egentlig ikke det helt store.

Det er lidt det jeg forestiller mig, at jeg også kan køre på, når det kommer til stigende vandstande. Jeg overvejer, at man kunne lave det trick aldrig nogensinde at prøve at forklare det videnskabeligt sådan for alvor. Bare at lade vandet stige og så fodre læseren med bidder af popular science omkring smeltende poler, noget med en polvending som samtidig flytter vandet mod den nordlige halvkugle og den slags. Mit problem er lidt, at jeg bare har en vag erindring om at have hørt nogle tal og set nogle kort om, hvordan Danmark ville se ud, hvis al vand på polerne smeltede. Jeg har en idé om, at Danmark mest af alt lignede nogle ikke særligt store øer. Det som vil være det farlige i en situation hvor vandet steg og steg er jo ikke, at HELE landet bliver oversvømmet. Det som er det farlige er, at vi starter med at søge hen til et sted, hvor vi tror, at der er sikkert, og så når vandstanden stiger, så bliver det til en ø og måske var det sted vi valgte ikke højt nok, og så kan vi ikke komme væk og finde et højere sted, og så begynder katastrofen for alvor at kræve sine menneskeliv.

Research påkrævet
Noget som jeg godt kunne tænke mig at rode lidt nærmere i er, hvor meget vandet skullle stige i Danmark, før vi VIRKELIG talte katastrofe. Man kunne forestille sig, at man delte det op i nogle kategorier fordelt på antal meter vandstanden står over det normale, så jeg fik helt klarlagt hvor meget vandet skulle stige for at skabe henholdsvis en mindre og en større katastrofe. Derudover skal jeg lure på, hvilke andre miljøkatastrofer jeg kunne smide med i følgeskab af 'Syndfloden'.

Et andet researchområde er hele vores moderne kommunikation og vores bekvemmeligheder. Hvad ryger først? Hvornår ryger strømmen? Hvornår ryger vandtrykket i vandhanerne? Hvornår forsvinder mobilnettet og forsvinder det alle steder? Internettet?  Radiosignaler? Bare det at strømmen ryger er voldsomt, men hvis både strømmen ryger og vi ikke kan tale i mobiltelefonen eller finde information på nettet så er vi ret fucked. Det kunne være lidt sjovt, hvis der her bare var lidt realisme.

Og så er der hele beredskabsområdet. Myndighederne har selvfølgelig ikke et beredskab for, hvad de skal gøre, hvis vandstanden stiger 10 meter på 10 dage. Det danske beredskab er gearet til at håndtere lidt forhøjet vandstand, stormvejr og væltede træer ... og selv når det sker, er det næsten som om, at verden er ved at gå under i Danmark.

Realisme kontra det fantastiske
Polerne smelter jo ikke på bare fem dage, så vandstanden stiger voldsomt på kort tid, så spørgsmålet er, om jeg skal prøve at teknobabble mig ud af det eller bare lade helt være med at forholde mig til sandheden og kun beskrive følgerne af det ... og så ellers lægge en masse forskellige teorier ud, som så læseren eller spillerne selv kan få lov til at vælge om de tror på. Det kunne selvfølgelig også være en syndflod ... gud (eller Naturen) har indset, at mennesket ikke er godt for planeten, og vælger et rense ud.

Pointen er, at det kunne lade sig gøre at lave en katastrofefilm hvis bare vandstanden steg tre-fire meter, strømmen gik og træer væltede ud over vejene. Det ville være en forfærdelig katastrofe i Danmark og have uhyggelige konsekvenser ... men spørgsmålet er, hvilken historie der ville være mest fascinerende og mest skræmmende: Den semi-realistiske, hvor det skræmmende mere ligger i, at vi er enormt dårlige til at håndtere katastrofer, og hvor det ikke ville have gået så galt, hvis bare folk havde holdt hovedet koldt eller den forfærdelige altødelæggende katastrofe, der minder om dommedag.

Hmm ... det kunne være, at jeg snart skulle lave en underside specifikt til min vandsetting.  

Posted on Thursday, April 26, 2007 at 05:06PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments12 Comments

Reader Comments (12)

Husk gær-amokken, da der var landsdækkende strejke. Vilddyret lurer lige under den latte-drikkende dansker.
April 26, 2007 | Unregistered CommenterAlex
Ja ... det er også den slags grimme billeder der dukker op ... og det handlede om en generalstrejke.
April 26, 2007 | Unregistered CommenterLars Andresen
Du kan jo bruge det klassiske Steven King-trick og aldrig give en forklaring på, hvorfor vandet stiger. Måske er hovedpersonerne ikke opmærksomme på det, før de begynder at få våde fødder (man har jo travlt med så meget andet, og alle piver alligevel over det med klimaet). På det tidspunkt begynder det hele alligevel at ramle, og det er enkelt nok at holde hovedpersonerne væk fra brugbar information, indtil det er for sent. Tænk bare på, hvordan medierne ville dække historien - ville de rent faktisk køre et ekspertpanel i døgndrift, som kom med saglige forklaringer på tv, eller ville de have for travlt med at vise historier med gode billeder, den menneskelige vinkel, og med at holde mikrofoner for højtråbende politikere? Jeg tror, at informationen fra eksperterne ville drukne (undskyld udtrykket) i alt det andet gøgl, specielt hvis hovedpersonerne har travlt med bare at holde sig i live, når svenskerne lukker broen, Storebæltstunnelen bliver oversvømmet, og vandet står for højt til, at færgerne kan gå i havn.

I øvrigt er det smeltevand fra Arktis - ikke Antarktis - der påvirker Golfstrømmen. Det er da også Arktis, der er hårdest ramt af opvarmningen, selv om Larsen-isflagen eller hvad den hedder nede ved Antarktis er løbet med meget af opmærksomheden. ;-)
April 27, 2007 | Unregistered CommenterJesper Stein Sandal
Lige en ting - nu bor jeg i flood zone 4 eller 6, så vi har skam haft politiet til at bede os om at pakke vores ting og forlade huset. Et af de store problemer er kloakeringen. Vandet skal ikke stige ret meget, før kloakerne ikke kan klare presset. Derefter bliver drikkevandet forurenet. Det er de to første problemer. Der skal heller ikke stå meget over 20 cm vand i gaderne, før det bliver umuligt at køre bil, og så bliver det for alvor svært at komme væk.
April 27, 2007 | Unregistered CommenterJesper Stein Sandal
Igen vil jeg foreslå at læse de første par samlinger af The Walking Dead, som godt nok handler om zombier, men fokuserer på en lille gruppe menneskers følelsesmæssige reaktion på samfundets sammenbrud. Her får man heller ikke en forklaring. De kan bestilles på bibliotek.dk
April 27, 2007 | Unregistered CommenterMax
Lyder spændende!
Man kan omtrent regne ud, hvilke vandstandsniveauer, der skal til for at sætte en funktion ud af drift.
Både for telefon- og elnet er de mest lokale dele nedgravede, og al den slags må være 99,99% vandsikrede. De transformatorstationer og fordeler-bokse, man finder rundt omkring, er derimod kun beregnet til at kunne tåle regnvejr, så når vandstanden når dem, begynder sammenbrudet.
Det er telenettet, der ryger først samt kabeltv, internetadgang m.v. Til gengæld er det små områder ad gangen, der går ned.
Elforsyningssystemet er mere centraliseret med færre større instalationer. En overbelatning i en enkel transformator, kan mørkelægge en hel landsdel.Desuden er el-nettet følsomt for ting, der sker i Sverige eller andre fjerne steder.
En række centrale funktioner så som sygehusene, beredskabscentre (samt fx visse camping-entusiaster og lystbådsejere) har egne nødstrømfosyninger. De kræver dog alle brændstof. Glem gær! Det er benzin og diesel-olie folk vil slå ihjel for.
Forsyningssituationen generelt vil dog også ret hurtigt blive kritisk. Her vil folk på landet have en stor fordel, mens det i de store byer ret hurtigt vil blive svært og/eller dyrt at få fat i de vigtigste ting.
Både København, Århus og Ålborg er iøvrigt havnebyer, hvor blot et par meters vandstandsstigning hurtigt vil gøre indtryk på geografien.
-M
April 27, 2007 | Unregistered Commentermichael erik næsby
Jeg kunne enormt godt tænke mig et program, hvor jeg kunne indtaste den forhøjede vandstand og se få et danmarkskort at se. Jeg kan tydeligt mærke, at jeg synes, at det ville være et så meget sjovere projekt, hvis det bundede i lidt mere realisme end bare, hvad jeg lige tror eller kunne forestille mig ville ske. Og researchen ville ikke være ekstremt overvældende:

Et eller to interviews med en beredskabschef eller lignende, der kan give en grundlæggende viden om, hvad myndighederne ville gøre i en omfattende katastrofesituation
Et interview med en person fra TDC, der kan fortælle noget om både internet, mobilnet og fastnet (og der har jeg kontakter fra vores kundemagasiner)
Et interview med en person fra et energiselskab om energiforsyningen under en oversvømmelse (her har jeg også fine kontakter fra kundemagasiner)

Jeg skal også have styr på følgekatastroferne: Sygdom, plyndringer, stormvejr og hvad der nu eller ville følge i hælene på vandkatastrofen.

Men ellers er det selvfølgelig bare at få fat på et topografisk kort over danmark og selv hurtigt lave en række forskellige Danmarkskort, hvis vandstanden er henholdsvis +3, +6, +9 og +12 meter. Så får jeg også et bedre overblik over, hvorvidt katastrofen skal være total (Danmark truet på sin eksistens aka Verdens Undergang) eller om det 'bare' skal være den største katastofe nogensinde, men Danmark skal nok bestå som nation (det er IKKE verdens undergang). Der må sgu da være et topografisk kort i et atlas.
April 28, 2007 | Unregistered CommenterLars Andresen
Lidt klip taget fra en rapport lavet af American Institute of Physics (http://www.aip.org/history/climate/floods.htm)

"A West Antarctic Ice Sheet collapse could be very rapid, Mercer said. The sea level would not rise as far as if all of Antarctica surged, but it would be bad enough — up to five meters (16 feet). Much of the world's population lives near the shore. Such a rise would displace perhaps two billion people and force the abandonment of many great cities. Mercer thought it could happen within the next 40 years."

"But according to evidence developed in the 1990s, during a dramatic episode at the end of the last ice age, something had once raised the sea level 16 meters within three centuries. The rate of rise might have reached two feet per decade. Antarctica was the most likely source of all that water. The rush of new data fed what one observer called "polite but emotional debate" among experts about the future possibilities."

"Meanwhile, starting around 2000, a few studies raised the additional possibility that the Greenland Ice Sheet, contrary to what most scientists had figured, might not be entirely stable over the next few centuries. Under some scenarios, increased summer temperatures would cause more than the usual amount of water to drain to the bottom of the ice and lubricate it. As the flow of its huge glaciers accelerated, the ice cap would thin around the edges. As the ice surface reached lower altitudes where the air was warmer, it could melt all the faster. Conceivably, an armada of icebergs would invade the North Atlantic and melt, as had happened around the end of the last ice age, when the sea level had risen at a rate that would be catastrophic for coastal areas. Glaciologists could only speculate about the likelihood and timing of such a misfortune. One respected scientist called the ice sheets a "ticking time bomb."

"In 2004 new evidence was published that some of the enormous ice streams leading from the West Antarctic Ice Sheet to the ocean were in fact speeding up. Scientists were no longer sure how many centuries it might take to drain the entire sheet. "The response time scale of ice dynamics is a lot shorter than we used to think it was," admitted a leader of the WAIS research."
April 28, 2007 | Unregistered CommenterLars Andresen
TDC's telenet ville have et kæmpe problem ved en massiv oversvømmelse. TDC's backbone består i dag af fiberkabler, som typisk går helt ud til centralerne, og de er isoleret, så der bør ikke være problemer, før vandstanden når højt nok op til at zappe centraler o.l. Ditto med de virksomheder og myndigheder, som har fiber helt ind i bygningerne - de ville også være funktionelle i et godt stykke tid. Så langt, så godt.

Den almindelige dansker ville derimod meget hurtigt få store problemer. Fra centralerne og ude til husstandene ligger der rigtig mange steder kobberkabler af ældre dato, og da de blev lagt engang for 70-80 år siden, var der én eller anden snedig gut, som for at spare penge besluttede, at det var fint nok at isolere dem med paprør. Så når der trænger vand ned i jorden, bliver pappet vådt, hvorefter kablerne kortslutter. Farvel til fastnet og internet. Det er fast kutyme i dag, at TDC ved kraftigt regnvejr eller tøvejr skal ud og rette en masse fejl på nettet. Selvfølgelig skifter de kablerne ud med plastisolerede kabler ved enhver given lejlighed (når der alligevel skal graves), og problemet eksisterer ikke i nyere byggerier - men en meget stor del af de private husstande vil altså lynhurtigt miste både telefon- og internetforbindelse.

Mobilnettet er rent teknisk i sikrere hænder. Mobilmaster er forbundet til hovednettet med fiberkabler, så de skal nok holde et stykke tid. Men desværre viser al erfaring med strømafbrydelser o.l., at når den slags sker, griber alle mennesker deres mobil og ringer eller sms'er - hvorefter nettet bryder ned på grund af overbelastning.
April 28, 2007 | Unregistered CommenterKristoffer Apollo
Jeg kom til at tænke på Orkanen Katrina, og hvordan det derefter gik i New Orleans. Det største problem viste sig at være omkr. evakueringen i første omgang. Masser af mennesker blev samlet på et stdadion, men ingen havde rigtig tænkt på, hvordan de skulle komme videre derfra, hvor man skulle gøre af dem eller hvordan man kunne få forsyninger frem til dem. En mega-oversvømmelse herhjemme, ville give et lignende problem. Man ville have en del relativt store grupper af mennesker samlet fx på skoler og den slags, men der ville ikke være muligt at få dem sendt videre, fordi alle steder ville være ramt.
En af de værste ricisi i forbindelse med oversvømmelser er iøvrigt diverse smitsomme sygdomme og bakterie-infektioner. Det fugtige miljø er mumf for bakterier og rent drikkevand er ikke tilgængeligt.
Men generelt var det måske en idé at se om man kunne finde nogen gode kilder omkr. Katrina-katastrofen?
-M
April 30, 2007 | Unregistered Commentermichael erik næsby
Jeg fik vist postet noget i en gammel tråd, men her er lidt til den nye:

At smelte polarisen vil kræve enorme mængder af energi, dvs. tage meget lang tid. Jeg regnede en gang ud at hvs man detonerede samtlige atomvåben oppe på indlandsisen, ville verdenshavene stige med måske et par milimeter. Men man kan så bruge ideen fra den citerede artikel: Forøget gletcher-aktivitet, som kan sende isbjerge sydpå, hvor de vil smelte hurtigere.

Det hele kræver at temperaturen stiger. Hvis det er global opvarmning som vi kender det nu, vil det stadig tage i størrelsesorden hundrede år at få en stor del af Danmark til at stå under vand. Men der er en teori om at solaktivitet påvirker skylaget på Jorden, som af Lomborg og andre ofte bruges som modargument mod menneskeskabt global opvarmning. Den kunne man bruge, og så sige at Solens aktivitet pludselig stiger voldsomt, og forårsager et kraftigt skydække. Det kunne måske give 10 grader eller mere forhøjet global temperatur, og en meget hurtigere stigning af vandstanden. Det kunne samtidig betyde at alle satelitter blev ødelagt.
May 1, 2007 | Unregistered CommenterFlemming Rasch
Til gengæld kan det gå ret hurtigt, hvis isen på Grønland begynder at glide i vandet. Isen behøver ikke at smelte helt, det vil stadig skabe store oversvømmelser.

Men nu er der ikke noget spørgsmål om, at jeg jo heller ikke tror, at vandstanden nogensinde vil stige ti meter på ti dage eller hvad ved jeg, men hvis det er det, som skal til for at katastrofen får det rette omfang, så er det selvfølgelig det, som jeg vil gøre ... og så vil jeg bare plante informationer nok til, at man selv kan begynde at stykke sin egen teori til ... bruge fantasien til at få det til at lyde realistisk.
May 1, 2007 | Unregistered CommenterLars Andresen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.