« Før Høsten - en spiloplevelse | Main | Lichkongen vs. Order of the Stick »

På den igen!

Der er ikke noget at gøre. Efter et år uden rollespil og rollespilsscenarier, er jeg tilbage på hesten. Jeg fik spillet inspirerende rollespil på Fastaval og talt med så mange mennesker, som jeg synes er for fede. Jeg er overbevist om, at Fastaval lever i bedste velgående, og at jeg IKKE er nogen sur gammel mand. Jeg har hovedet fyldt med ideer til scenarier, og nu gælder det bare om at begynde at få dem ud.

Og få ryddet godt og grundigt op på denne blog, som har ligget stille i snart halvandet år.

Posted on Tuesday, March 25, 2008 at 09:44AM by Registered CommenterLars Andresen | Comments3 Comments

Reader Comments (3)

Hurra!
March 25, 2008 | Unregistered Commenterjohs
Velkommen tilbage, Lars, jeg har personligt savnet dig meget :)
March 25, 2008 | Unregistered CommenterPer
fedt!

Hvis du finder på at køre nogle scenarier eller arrangere noget rollespil efter 14/4, er jeg i den grad på!
March 25, 2008 | Unregistered CommenterMax Møller

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.