« Bidrag til Fastaval | Main | Flere minder om Fastaval »

Project Phoenix

Project Phoenix
En ny rollespilskampagne i stil med det hedengangne Actacon. Denne gang er scenen sat i USA (og Indokina) og rollerne er militære rådgivere for CIA. Noget af det, som fungerede godt i FBI-kampagnen Actacon var, at rollerne var mere eller mindre tro over for deres erklærede formål og deres arbejdsgiver. I løbet af spillet blev det for nogen af os i højere grad en kamp, vi kæmpede for os selv og af egoistiske motiver, end vi arbejdede for den amerikanske forbundsstat, og det gav nogle spændende og gode konflikter - både internt i gruppen, men også over for bipersoner.

En af de ting, der har afholdt mig fra at starte en kampagne med udgangspunkt i Vietnamkrigen var, at jeg frygtede, at det ville blive svært at passe en gruppe soldater ind i kampagnens struktur. Soldater egner sig bedst til scenarier. I kampagner nytter det ikke noget, at de går rundt og har deres egen fri vilje. En gruppe civile personer - f.eks. journalister - ville også være svære at håndtere i en kampagne. Men en gruppe militære rådgivere for CIA som befinder sig en dejlig gråzone mellem militærpersoner og embedsmænd - som både har M-16 rifler og mapper med papirer - kan der komme noget meget interessant rollespil ud af. Og der er godt potentiale for konflikter mellem roller, der er tro over for systemet og roller, der efterhånden begynder at spille deres eget spil. Samtidig er det en spændende politisk scene, og jeg kunne godt forestille mig, at man både kunne have scenarier der foregår i Washington, i Cambodias jungle og i Saigon. Der kan både være hårdkogt action, politisk intrige og drama.

En anden ting, som jeg mener, at vi gjorde rigtigt, da vi startede Actacon-kampagnen for en del år siden var, at hele gruppen mødtes en hel aften, hvor vi bare talte om, hvad vi synes kampagnen skulle handle om, hvordan vi skulle spille, hvilke uskrevne regler vi ville følge, hvordan stemningen skulle være, hvad der historiemæssigt ville gå, og hvad der ikke ville virke og så videre. Ikke en aften, hvor man laver karakterer eller den slags, men en session hvor man bliver enig om kampagnen udtryk.

I Actacon-spillet var vi så heldige, at alle fem spillere var interesserede i selv at være spilledere og lave sager. Jeg er ikke sikker på, at vi er i den samme situation nu - flere af spillerne har små børn, og det kræver lang tid at forberede en 'sag'. I stedet vil jeg forsøge, at lokke gæstespilledere til. De behøver nødvendigvis ikke arbejde lang tid på at lave et scenarie, men kan briefes op - eller selvfølgelig køre deres egen session.

Men jeg vil egentlig ikke begynde at få alt for mange ideer og tænke på system og den slags, for det er noget, gruppen skal beslutte i fællesskab

2471127775_41e67649f9_o.jpg

Posted on Tuesday, May 6, 2008 at 09:47PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment

Reader Comments (1)

Er holdet sat, eller er der plads til én til med et lille barn og en unaturlig interesse for amerikas skyggesider og Vietnamkrigen?

:-)
May 19, 2008 | Unregistered CommenterBagmanden

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.