« Sådan var Fastaval 2010 | Main | D&D i 1980'erne - Del II »

Forfatterweekend i Vedbæk

Det er mange år siden, at Fastaval har afholdt en decideret forfatterweekend. Jeg deltog i min første forfatterweekend i 1993 (hvilket også var den første forfatterweekend), og jeg husker faktisk stadig flere lektier fra dengang.

1. Vi fik udleveret et kompendie (som vist var et foldet A4-ark), hvor der stod, hvad et scenarie skulle indeholde. Det var de kommende to år udgangspunktet for mit scenarieskriveri.

2. Når man har en brainstorm, må man kun sige positive ting og IKKE skyde ideer ned. Det er fandme en vigtig ting i et miljø, hvor der er sin del af lidt for kloge nørder, der gerne vil gøre opmærksom på, at den idé er set før, eller at det er urealistisk, at der er TO blå drager.

3. Fælles brainstorm om scenarieideer er en god ting.

Nu 16 år senere genopliver de scenarieansvarlige (Kristoffer Rudkjær og Klaus Meier) traditionen for en forfatterweekend. Jeg husker ikke præcist hvornår Fasta afholdt deres sidste forfatterweekend, men det var i hvert fald mens, at der var lokaler i Århus. I årene efter at forfatterweekenden blev aflyst og nu har der været flere forskellige typer af forfatterarrangementer. Det typiske har været at mødes en aften og tale scenarieideer. Der har også været skriveweekender.

Forfatterweekenden lå fra fredag aften til søndag eftermiddag og foregik i en spejderhytte i Vedbæk, og der var omkring 20 deltagere on-off. Jeg var der ikke selv hele weekenden, og hørte derfor heller ikke alle oplæg. Arrangementet var meget bundet op omkring oplæg/workshops, hvor der både blev diskuteret og arbejdet i plenum samt i grupper og enkeltvis. Den opbygning fungerede egentlig fint, selv om jeg helt overordnet synes, at der kunne være sat længere tid af til de enkelte workshops.

Det eneste jeg som sådan savnede var det som den tidligere forfatterweekend havde som fokus: Den store fælles brainstorm. Om fredagen var der præsentation af de enkelte scenarieideer (fem minutter til hvert scenarie), og det var jeg ikke med til, hvilket selvfølgelig forstærker min fornemmelse af, at vi manglede den fælles brainstorm.

Den fungerede på den måde, at vi sad omkring et stort fælles bord eller noget i den stil, og så fortalte én forfatter om sit scenarie, hvorefter de andre forfattere kom med ideer. Det tog lang tid, når der var mange scenarier, som vi skulle igennem. Jeg husker at vi brugte omkring 6-7 timer på det tilbage i 1990'erne.

Men den nye forfatterweekend kom rigtig godt fra start. Der var mødt mange forfattere op (på trods af at hytten lå lidt afsides), og jeg fik selv en masse godt input til mit scenarie. Især var jeg glad for workshoppen om virkemidler, hvor jeg både fik ideer, men også fik en bedre forståelse for, hvad der forstås ved virkemidler. Jeg fik også nogle gode redskaber til udvikling af scenariet - og det er i hvert fald helt tydeligt, at man godt kan lære en gammel cirkushund nye tricks. På den måde var det virkelig godt at være til forfatterweekend i forhold til de tidligere scenarieaftener. Her var der nemlig tid og plads til alle, hvor jeg til de enkelte aftener altid har haft en tilbøjelighed til at mene, at vi skulle bruge tiden på debutanterne og så kunne vi erfarne forfattere springes over.

Hvis jeg savnede noget, så var det lidt mere struktur og bedre udnyttelse af tiden. Der var lidt for meget løs tid i forhold til min smag. Jeg ville hellere have haft længere workshops, brainstorms etc. end tre-fire timers pause mellem eftermiddagens oplæg og aftenens oplæg, men jeg kan godt forstå, at det også skulle handle om det sociale ... det var bare ikke det mode, jeg personligt var i. Jeg er mere til, at man arbejder igennem og så derefter holder fri og hygger sig sammen.

Stor ros til de scenarieansvarlige og stor tak til Anders Frost og Morten Hougaard, der brugte weekenden på at lave mad, kaffe, kage til en masse scenarieforfattere.

Posted on Monday, November 23, 2009 at 11:49AM by Registered CommenterLars Andresen | Comments3 Comments

Reader Comments (3)

Det lyder som et fremragende initiativ - og et eller andet sted kan jeg ikke lade være med at tænke på, om jeg så alligevel skulle have forsøgt mig med et sceanrier i år?

Jeg var aldrig kommet i gang med at skrive bare relativt sammenhængende scenarier, hvis det ikke havdet været for de første scenarie-forfatter-weekender i Århus. Så bare dét, at arrangementet er tilbage igen i en eller anden form, opfatter jeg som meget positivt.

Forøvrigt har jeg også meget positive minder om de store omgange med fælles brainstorm.Det gav også et helt unikt overblik over hvad alle i andre var ved at koge sammen.
November 24, 2009 | Unregistered CommenterThomas
Synes du, hytten var afsides? *hostkøbenhavnersnudehost*

Selv var jeg enormt ked af, kun at kunne være med fredag aften. Den lille forsmag bekræftede mig bare i, at jeg havde ret i at ærgre mig over, ikke at kunne være med til det hele.

Jeg er også sikker på, at denne her slags weekends er vejen frem, hvis vi vil fornye, forfine og (ikke mindst) forynge den danske/fastavalske scenarietradition. Det, ikke bare at skulle sidde med det hele i sit hovede, men at skulle artikulere det, og at få andres syn på det, er næsten med garanti noget, der kan skubbe en mil fremad.

Jeg er også enig i, at en brainstorm eller en coaching-session ville være en fordel. Jeg er bare ikke sikker på, at det er gavnligt at holde en seks-timers whopper, hvor alle(s) scenarier snakkes igennem. Det er selvfølgelig interessant at høre de andres tanker, ligesom man ikke ved, hvem der har noget konstruktivt at sige til hvilket scenarie. Og så kan man selvfølgelig lære meget ved at høre, hvordan de andre tænker. Jeg tror, man får mere ud af det, hvis man gør det i lidt mindre grupper, hvor man ikke skal koncentrere sig gennem tyve scenarier og flere timers maraton.

Men altså, mere af det.Og næste år vil jeg satse på at være med fuldt og helt: hele weekenden, og med et fuld-længde scenarie.
November 24, 2009 | Unregistered CommenterElias Helfer
He he he ... ja, okay. Når man som nogle af deltagerne kommer fra Sønderjylland, så betyder det nok ikke det helt store, om man mødes i en hytte uden for Vedbæk eller på Vesterbro.

Jeg fik skrevet lidt videre på mit scenarie her i løbet af ugen, og det virker faktisk som om, at de tanker jeg fik startet i weekenden holder udmærket vand.
November 26, 2009 | Unregistered CommenterLars Andresen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.