« D&D i 1980'erne - Del II | Main | Fastaval 2010 ... the dungeoneering »

15 år som scenarieforfatter

”Hvis du havde fået et barn dengang, så havde han været en sur teenager nu,” sagde Kristo til mig og grinede. 

Ja, det er jo rigtigt. Forfatterweekenden 1993 er efterhånden ved at være mange år siden - så mange år siden, at det også er svært at forvente, at de traditioner, som blev skabt dengang, lever videre nu 15-16 år senere, men et eller andet sted, så ser det jer ud til, at det sker i en hvis grad ... og nu gør Kristoffer Rudkjær og Klaus Meier deres for, at der i endnu højere grad bliver fulgt op på en positiv udvikling. Deres engagement som scenarieansvarlige lover godt for både Fastaval 2010 og årene fremefter.

”Hvorfor er det lige, at den dybe tallerken skal opfindes hver gang,” sagde Anders Frost, og der blev nikket rundt omkring bordet. Han taler om virkemidler. Han taler om, at der bliver opfundet nye virkemidler og scenarieteknikker til nærmest alle scenarier, i stedet for at man bygger videre på noget eksisterende.

Og det er jo i høj grad det, som scenariekulturen på Fastaval har gjort. Været med til med sit fokus på det skrevne bidrag, at der blev bygget videre på en scenariekultur i stedet for, at alting skulle opfindes igen og igen år efter år.

Hvorfor blive ved?
I 1997 troede jeg, at jeg var færdig med Fastaval, og at det var på nedadgående.
Det troede jeg igen i 2002.
Og igen i 2007.

Hver gang er det scenarierne - og især de andre scenarieforfattere - som får mig med igen. Jeg er nemlig sådan en af dem, der går hurtigt fra festen, hvis der ikke er nogen af dem, som jeg synes er sjove at feste med. Det kan meget vel være, at alle de andre, som er der, er mindst lige så festlige, men det opdager jeg ikke, for jeg ER skredet.

Jeg bliver år efter år efter år positivt overrasket over, at jeg ikke er det eneste ’gamle røvhul’ som stadig synes Fastaval og scenarier er spændende. Kristoffer Apollo skriver scenarie i år ... han skrev sit første scenarie i 1988. Frederik Berg Østergaard har været med siden 1996 og er stadig dedikeret og aktiv scenarieforfatter. Max Møller går rundt og taler om, at det kunne være spændende at skrive scenarie. Anne Ratzer skrev sit første scenarie i 1995 og lader heller ikke til at være færdig. Malik skrev for pokker sit første scenarie i 1985. Det er 24 år siden. Og siden er der kommet nye generationer af gamle røvhuller til.

Når jeg kigger på, hvorfor jeg bliver ved, så er det i høj grad samværet med de andre forfattere - både før, under og efter Fastaval. Forfattermøder. Fredagsøl før Fastaval, hvor der bliver diskuteret scenarier. Torsdagsøl efter Fastaval, hvor scenarier og kongressen generelt bliver vendt og nye ideer præsenteres.

Og så er det en spændende tilbagevendende udfordring af egne evner og kreativitet, som jeg ikke vil undvære. 

Posted on Tuesday, September 29, 2009 at 01:40PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment | References2 References

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Aptoide Apk
  • Response
    Response: Aptoide Apk

Reader Comments (1)

December 21, 2016 | Unregistered Commenterjohn

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.