Main | Sådan var Fastaval 2010 »

 

Jubilæumsbog om Fastaval

En A4-bog på ca. 120 sider i anledning af Fastavals 25 års jubilæum. Bogen udleveres til alle deltagere på Fastaval 2011.

Ud over den trykte bog laves en engelsk pdf-bog til de internationale Fastavaldeltagere med udvalgte kapitler.

Bogen kigger fremad. Det skal være muligt ved størstedelen af artiklerne og indholdet i bogen at kunne svare fornuftigt på spørgsmålet: "Og hvordan er det relevant for Fastaval og Fastavaldeltagere i dag?"

 

Formålet

Primært formål: Samle Fastaval og hjælpe til med at give en fælles værdiforståelse for kongressen. Give alle Fastavaldeltagere mulighed for at forstå, hvad der har skabt Fastaval, og hvad der i fremtiden kan være med til at skabe Fastaval.

Sekundært formål: Bogen samler erfaringen fra Fastaval, og kan bruges af fremtidige arrangører i det konkrete arbejde med at lave Fastaval.


Målgruppen

Nuværende og tidligere deltagere og arrangører på Fastaval. Bogen er skrevet, så den kan læses med interesse af en rollespiller, der besøger Fastaval for første gang - det vil sige, at der ikke er indforståede referencer, og der i bogen gås ud fra, at læseren ikke kender videre til Fastaval - men at læseren er indforstået med hvad rollespil er.

 

Formidling

Bogen layoutes i højere grad som et magasin, end som en klassisk bog, hvilket vil sige fokus på billeder, illustrationer, figurer, grafer og afvekslende formidling. Mængden af simpel brødtekst begrænses i forhold til, hvad der forventes af en almindelig bog.

For at sikre en ensformig formidling i artiklerne, gennemgås alle artikler af redaktøren eller redaktørgruppen.

 

Indhold

Bogens indhold tager udgangspunkt i tre elementer omkring Fastaval, som er med til at gøre det til en unik kongres: Scenariekulturen, Fastaval gennem arrangørens øjne og Fastaval som deltager (spiller og spilleder).

Scenariekultur (Otto, forfatterweekender, scenarieansvarlige, etc.)
I dag er scenariekulturen på Fastaval noget af det, som via alexandria.dk, rlyeh og forfattere, der har været med siden starten af 1990'erne, der er mest viden og historiefortælling om på Fastaval. Derfor er scenariekulturen ikke det, som skal have mest plads i bogen, men selvfølgelig skal det være med. Scenariekulturen er det mest velfungerende element på Fastaval.

Ottoen - the true story: Fortællingen om pingvinen og dens betydning for Fastaval og scenariekulturen.

Forfatterkulturen på Fastaval: Hvorfor er der forfattere, som har skrevet til Fastaval i over 20 år? Laves som korte interviews med en række vidt forskellige forfattere om, hvordan de oplever forfatterkulturen på Fastaval - også med et bud på, hvad netop denne kultur betyder for Fastaval, og hvordan Fastaval kan fortsætte udviklingen i en positiv retning.

Oversigt over genrer og stilarter på Fastaval: En artikel om hvordan rollespilsgenrer har udviklet sig på Fastaval. Fokus på de eksisterende genrer og stilarter, men med et historisk anker, så det giver læseren et billede af, hvordan f.eks. fortællerollespil er opstået.

Fun Facts: Hvor mange scenarier, er der skrevet til Fastaval, hvor mange forfattere har der været gennem tiden, etc. Alle mulige fakta, som kan findes på Alexandria, samlet til enten en enkelt sjov artikel eller bruges som krydderi i andre artikler.

Arrangørarbejdet
Formålet med at fortælle arrangørernes historie er at inspirere kommende og eksisterende arrangører. Både ved direkte at give gode ideer, ved at grave gamle initiativer op, men også for at inspirere med tanken: ”Hvis dét kunne lade sig gøre, så kan vi også lave det her!”.

Tidslinje over Fastaval: En komplet oversigt over tidligere tiders Fastavaller. Skole, general, antal deltagere. Kan evt. laves som et kort over Århus, så man samtidig kan se, hvor Fastaval er blevet holdt.

Sådan bliver Fastaval til: Relativt seriøs baggrundsartikel om, hvordan en Fastaval bliver til. Kan evt. laves som en arrangørs dagbog, kalender eller lignende, så det får en lidt anden vinkel. Artiklen kan give alle et godt indblik i arrangørarbejdet, og kan også inspirere andre til at blive arrangører.

Interview med arrangørdebutant: Hvad giver det at være arrangør på Fastaval? Hvad bestod arbejdet i? Hvorfor overhovedet være arrangør, når man bare kan deltage?

Fastavals evolution: En større artikel om, hvordan Fastaval har udviklet sig med fokus på, hvornår vigtige initiativer blev introduceret. Der er en meget lang liste over initiativer.

Forsvundne aktiviteter/events på Fastaval: En slags kirkegård over de fortabte aktiviteter. Hvorfor døde og forsvandt aktiviteten. Er den savnet? (En almindelig deltager fungerer som ekspert og udtaler sig). Få en arrangør til at vurdere, om aktivteten kunne genoplives (sådan lidt "Hvad siger eksperten").

Tv på Fastaval: Historien om Fastaval TV, Farum TV og John TV. Interviews med en af hovedpersonerne fra de tre tv-hold. En del af formålet med artiklen er at fortælle, hvor populært det har været, at have tv på Fastaval. Man kunne lave en faktaboks om, hvad det kræver at lave en tv-station på Fastaval, så man måske kunne give nye folk lyst til at prøve det.

Historien om Fasta: Der var engang en rollespilsklub, der hed Fasta. Fastaval bærer på mange måder rundt på arven fra Fasta. Mest kendetegnende er selvfølgelig, at kongressen har ligget i Århus i så mange år, men der er andet. Interview med f.eks. Malik eller Mads om, hvorfor Fasta startede Fastaval.

Deltagerne
Hvordan har Fastaval udviklet sig for den menige deltager? Hvor mange deltagere har der været på Fastaval. Har man altid kunne købe mad? Hvornår blev den første toast serveret? Formålet med dette afsnit er til dels at underholde med sjove fakta om tidligere Fastavaller, men også at vise, hvordan Fastaval har udviklet sig til at give deltagerne en bedre oplevelse. Det er også i dette afsnit, at der står om spillederkultur og spillerkultur med fokus i deltagernes oplevelser.

Voxpop med spillere: Om at spille rollespil på Fastaval (ikke det sædvanlige med scenariespecifikke spørgsmål, men overordnet om at spille rollespil og måske også det at være på Fastaval som deltager.

En af Greis' spilrapporter fra Fastaval: Morten Greis har på sin blog spilrapporter fra Fastavalscenarier.

Rollespilsarketyper på Fastaval: Humoristisk oversigt de tidligere og nuværende rollespilstyper på Fastaval. Skal illustreres.

Hvad kræves der af en rollespiller på Fastaval: En artikel om, hvordan man spiller de forskellige scenarietyper på Fastaval.

Bliv spilleder på Fastaval: Sådan bliver du en bedre spilleder på Fastaval. Hvilken type scenarie passer til hvilken type spilleder. Evt. kunne man lave en test, så man kan se, om man er en all-round spilleder, en semi-live spilleder, en klassisk spilleder og så videre. 

Interview med en af de internationale deltagere: Hvorfor er det særligt at deltage i Fastaval? Sommetider er det bedst at høre historien fra en, der ikke er vokset op med Fastaval. Prøve at få det over på en vinkel, hvor det handler om, hvad der gør Fastavals deltagere unikke.

Sådan kører du de forskellige scenarietyper: Artikel fyldt med konkrete tips og tricks.

Duellen: En 'duel' mellem en meget erfaren deltager og en debutant, der var på Fastaval første gang. Ikke sådan en duel, hvor man skal have point, men en række spørgsmål om, hvordan det er at være på Fastaval, og hvad man får ud af det.

 

The crazy stuff

10 største skandaler på Fastaval: Dan-kort-skandalen, katastroferegnskabet, Pauls ottosnyderi etc.

Historierne om sovesalen: Finde billeder og skøre historier fra sovesalen.

Billedreportage om Fastaval gennem tiderne: Få fat på så mange billeder fra Fastaval som muligt, og lave en billedreportage fra år 1 og frem til i dag.

 

 

Posted on Monday, October 25, 2010 at 01:04PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments3 Comments | References1 Reference

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: longchamp
    For this article. I think the authors write very well. Content lively and interesting. Details are as follows:longchamp

Reader Comments (3)

Det lyder som en vildt spændende bog. Den gad jeg godt nok rigtigt godt have.
Altså bortset fra, at jeg næppe deltager på F2011 - så derfor vil jeg være ret lykkelig, hvis der var mulighed for at købe sig til sådan en bog.
October 26, 2010 | Unregistered CommenterThomas Jakobsen
Det ser virkelig godt ud - både med tankerne bag og med indholdet! Øj, jeg glæder mig til jeg har den i hånden.
October 27, 2010 | Unregistered CommenterPeter Brodersen
Jeg vil bare gentage hvad de andre siger: Det ser godt ud. Håber du finder forfattere til det.
November 29, 2010 | Unregistered CommenterAnders Labich

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.