Main

Katedralens Krigere

Katedralens Krigere 

“Jeg tror ikke, at det er vagter. De sniger på en mærkelig måde. De er tynde. Ingen rustninger. Men bevæbnede. Sværd tror jeg. To af dem bærer på små tønder”, siger Lorenzo og kigger frem fra skjulet bag de store sække.
“Hvordan kan du se alt det?” spørger Bertini og klemmer øjnene sammen i mørket, hvor Katedralens skeletagtige silhuet svagt anes i månelyset.
“Ikke så meget ævl,” siger Crispio, rejser sig og kigger vurderende ud over byggepladsen, før han med faste skridt går op mod Katedralen, mens han trækker sin store hammer.
Bag ham slår Antonio sig for panden og bander af sin brors stupiditet. Filippo griner lavt, springer let over sækkene og sætter i lydløst løb efter sin bror.
Crispio mærker, hvordan musklerne i hans arme bare venter på at slippe deres kræfter løs. Glæden ved vægten af den tunge hammer bobler i ham. Vreden over, at nogen formaster sig til at luske ind i Katedralen med ondt i sinde, får hans blod til at føles som kogende olie og rygende salpeter.


En smed, en tømrer, en maler, en glaspuster og en stenhugger. Fem brødre har i 16 år været højt skattede håndværkere på det vigtigste bygningsværk i Firenze. Katedralen er brødrenes kald. Deres liv. Da politiske intriger blandt byens mægtige fyrste og de måske endnu mægtigere alkymister truer Katedralen, må de fem håndværkere sætte liv og sjæl på spil for at fuldføre det guddommelige byggeri og kæmpe mod mørke væsener, intrigante troldmænd og dæmoner i Katedralen og dæmoner i deres egne hjerter.

Der bliver rig mulighed for både rollespil, terningerul og ophedede diskussioner mellem de fem meget forskellige brødre. Om diskussionerne handler om filosofiske implikationer ved evigt liv, eller om hvorvidt troldmændenes hus skal angribes om natten eller om dagen, er op til spillernes temperament. Konflikterne og udfordringerne i scenariet kan enten løses med sværdet eller med hjernen ... eller med begge dele. Som konsekvens af, at fantasy og d20 tiltrækker vidt forskellige spillere, er der to udgaver af spilpersonerne. En udgave til modne spillere, hvor der er fokus på motivation, karakteropbygning, følelser og indbyrdes relationer i gruppen, samt en udgave til de yngre og/eller mere action-mindede spillere, hvor der skæres helt ind til benet, og hvor der er knap så meget at læse.

Katedralens Krigere er et anderledes fantasy-scenarie. Det er en minikampagne, der kører over to spilblokke lige efter hinanden. Cirka halvdelen af tiden kommer til at gå med at spille klassisk rollespil, hvor man styrer hver sin spilperson, og den anden halvdel af tiden, kommer til at gå med at udvikle historien og karaktererne (deriblandt levelling up) i såkaldt downtime, hvor man taler om, hvad der sker, i stedet for at spille det. På den måde når man længere i handlingen, end hvis alt i scenariet skulle spilles.

Genre: Fantasy
Deltagere: 5 spillere og en spilleder.
Systemet: d20 (Regelkendskab ikke nødvendig - men heller ingen hindring).
Er det et svært scenarie at spille? Nej. Klassisk scenarie med komplekse karakterer.
Kontakt til forfatteren: lars.andresen@gmail.com
Om forfatteren: Lars arbejder til dagligt som redaktions chef på diverse kundemagasiner. Han er 35 år og har skrevet 24 scenarier – heraf 14 til Fastaval).

Download hæfte #1 (Indledning og setting)
Download hæfte #2 (Spilmekanik)
Download hæfte #3 (Scenariets syv afsnit)
Download spilpersoner
Download afsnithandouts

OBS: Vedrørende spilpersonerne skal det lige siges, at de er lavet til at skulle samles i et A5-hæfte. Derfor kommer siderne i en lidt mærkelig rækkefølge. Der kommer snart en skærmvenlig udgave.

Posted on Monday, April 2, 2007 at 08:31PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments2 Comments

Reader Comments (2)

Glæder mig til at få tid til at læse scenariet...
I mellemtiden kunne du jo overveje at lave en cross-over udgave med Pillars of the Earth: http://www.boardgamegeek.com/image/161003

:P
April 4, 2007 | Unregistered CommenterPeter Dyring-Olsen
Haps..

Jeg glæder mig til at kører scenariet som en minikampagne.. hvor vi spiller samtlige afsnit.
April 12, 2007 | Unregistered CommenterKristo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.