Main | Håndskrevne breve og dokumenter »

Gamle rapporter og lign

Jeg holder meget af at lave scenarier og kampagner, der foregår i USA i 40'erne og 50'erne, og jeg benytter mig ofte af at lave virkelighedstro rapporter. Igen er mit bedste værktøj internettet, for jeg anede da virkeligt ikke, hvordan en officiel FBI rapport fra 1946 ser ud eller noget i den stil. Men heldigvis er amerikanerne helt vilde med at scanne gamle dokumenter og smide det ud på internettet. På FBI's hjemmeside scanner man gamle rapporter og ligger dem ned til download. Det er en utrolig ressource for rollespillere. Ikke bare indholdsmæssigt, men det viser også, hvordan de gamle rapporter så ud. Men det var nu på Paul Wolfs hjemmeside at jeg har fundet nogle af de fedeste dokumenter, når de kommer til at få inspiration til 40'er og 50'er rapporter.

Det var her, at jeg fandt dette fantastiske OSS (forløberen for CIA) dokument.

177201587_d6216ca832.jpg 

 Men nu kan jeg jo ikke bruge dokumentet bare som det ser ud her. Jeg skal jo have min egen tekst ind og skrive mine egne rapporter, som jeg kan bruge som handouts. Til det skal jeg bruge programmet PhotoShop. Man kan nok godt bruge andre programmer, men jeg er vant til PhotoShop. Jeg åbner min dokument i PhotoShop og så bruger jeg Clone and Stamp værktøjet til at slette al den tekst jeg ikke ønsker og erstatter dem med papir. Det gøres således:

177212960_36f4ffcedf.jpg

Clone and Stamp værktøjet bruges ved, at du sætter pilen over et område, hvor der er "blankt papir" (altså et gråt område på dokumentet), så at sige. Så trykker du på ALT, og bemærker, at pilen bliver til et sigtekorn. Så slipper du alt, og hvis du nu fører din pil hen over noget af det tekst, som du vil slette, og trykker ned, så erstatter du nu det område du markerer, med det "blanke papir" du valgte. På den måde kan du lidt omstændeligt slette al den tekst, som du ikke ønsker skal optræde på dit dokument, fordi du selv her vil skrive noget.

Du ender med et dokument, der nu ser således ud:

177216301_3b492cd7ed.jpg 

Nu er det så bare at lægge dit dokument ind i InDesign og bruge det som baggrundsbillede. Du laver så tekstbokse over de områder, hvor du vil skrive, og bruger en skrivemaskinefont, som jeg har beskrevet hvordan du finder her.

På den måde kan du lave tekstbokse og gemme dokumentet som en slags skabelon. Jeg har lagt en InDesign fil ud, som viser grundideen. Dokumentet er lavet i InDesign CS til Mac. Det ser sådan her ud, men hvis du har InDesign, skulle du ikke have problemer med at åbne det, selv om det nok ser lidt mærkeligt ud, med mindre du ved et tilfælde har de skrivemaskinefonte, som jeg har brugt. De kan findes på førnævnte side. (Billedet er skåret i højre side på grund af begrænsninger i Squarespace, men resultatet er vist klart nok).

177222615_a5f69ffae4_o.jpg 

Posted on Wednesday, June 28, 2006 at 09:48PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.