Main

Det gennemførte scenarie

Le Dernier Combat

Fastaval 1998
Skrevet sammen med Thomas Munkholt
Uden tvivl min bedste oplevelse med at skrive med en anden forfatter, Thomas Munkholt. Vi gav hinanden helt vildt meget plads, men var alligevel så enige om, hvad det var vi ville, at vi kunne deles om at skrive hver vores scener og bipersoner, og så passede det hele alligevel perfekt sammen til sidst.

Thomas og jeg valgte at gøre det til et regelløst scenarie. På det tidspunkt var det lidt provokerende at lave et regelløst action-scenarie, og jeg må da også ærligt indrømme, at jeg er kommet i tvivl om, hvorvidt det var det rigtige at gøre. Det var i hvert fald noget, som flere spillere nævnte for os.

En pudsig historie er, at scenariet vandt for bedste redigering (Thomas’ fortjeneste), og da vi stod på gangen, kom en spilleder hen til os og sagde, at det var helt vildt dårligt redigeret og fyldt med fejl. Vi blev lidt paf og spurgte, hvad han mente, hvorefter han hev en side frem, hvor Thomas var kommet til at skrive kommaet forker,t som jeg gjorde her. Et sted. Vi kunne heldigvis ryste opgivende på hovedet, da han gik sin vej.

Det er et fedt scenarie. Det var så sjovt at se det igen, da vi skulle have det på Rylle. Historien holder for vildt, og det er fandeme spændende. Der er så meget gang i den og der lægges op til så mange feder scener. Det er et af de få scenarier, jeg har skrevet, som jeg er ked af, at jeg ikke har kørt selv.

Det vandt også for bedste handouts (min fortjeneste) og det var både en god oplevelse af skrive scneariet og få det kørt på Fastaval.

Foromtale:
1916, Verdun, Frankrig

- Hvorfor fanden skød du ikke tyskeren?
- Jeg kunne da ikke bare skyde ham
- Og hvorfor ikke det. Vi er sgu i krig med dem
- Han var ikke soldat
- Og?
- Og han havde ryggen til!
- Du kunne have bedt ham om at vende sig om
- Mit tyske er forfærdeligt

Med en skødesløs bevægelse smed han sin cigaret, og vendte sig mod lastbilen. Et par brændende huse lyste den mørke gade op. Artilleriets buldren var ikke kommet nærmere de sidste tre timer, men havde til gengæld heller ikke fjernet sig. Faktisk havde artilleriet ikke rykket nogen steder
de sidste tre måneder. Chaufføren så op fra motorrummet.

- Messieurs, vi kan køre nu.
- Godt, så lad os da for fanden komme ud af det her døde rottehul, før prøjserne kommer
- Ja, ja, næste gang skal jeg nok skyde, før jeg tænker
- Det har indtil videre holdt mig i live

*

I Europa udfolder sig et djævelsk spil om Verdens skæbne - på slagmarken såvel som i kulissene. Karaktererne får mulighed for med utraditionelle midler at ændre dets udfald.

En fortælling hvor mod & ære kommer i skarp kontrast til nødvendighedens valg, da engelske gentlemen sendes på en episk og mørk rejse i Den Store Krigs skygge.

Download scenariet på Projekt R'lyeh 

Posted on Monday, April 24, 2006 at 08:59AM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment

Reader Comments (1)

En meget klar og alligevel stor historie, når man læser scenariet igen. Og som du siger, actionscener der nærmest spiller sig selv. En af mine indfaldsvinkler var Corto Maltese, men stemningsmæssigt blev det dog noget ganske andet – det må blive Corto en anden gang. Jeg ved ikke rigtigt med reglerne ... det var jo også et hensyn at det ville tage alt for lang tid, hvis man skulle rulle terninger. Til gengæld lavede vi jo et appendiks om at køre systemløst på en ordentlig måde, og enhver kunne køre det med Basic uden at have stats på karaktererne. Jeg tror det var det rigtige valg.
April 24, 2006 | Unregistered CommenterThomas Munkholt

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.