Main | Udviklingsstrukturen i Lichkongen »

Udkast til sheet

Jeg må indrømme, at jeg springer over hvor gærdet er lavest. Jeg kan ligesom se på det hele, at der kommer til at være meget arbejde med scenariet, så jeg har blot scannet et D&D-sheet og formindsket. Selve sheet'et kommer til at fylde halvdelen af et A4, og så er der plads til karakterbeskrivelse på resten af siden. Spells vil blive udleveret til magic-useren og cleric'en på separate papirer ... det bliver nok også blot kopier fra bogen.

Jeg har tænkt mig at bruge det samme sheet igennem hele scenariet, så når de går fra et afsnit til et andet, så får de simpelthen et nyt sheet, og kan i teorien kassere det gamle, med mindre de har lyst til at se, hvordan de har udviklet sig.

Jeg prøvede både at lave det i farve og sort/hvid, og det var heldigvis sort/hvid versionen, der virkede bedst. Det var lidt af et cirkus at lave et scenarie helt i farver, som jeg gjorde med Den Røde Pest, så jeg tror kun, at det bliver udvalgte sider, for eksempel handouts, der kommer til at være i farver i Lichkongens fra Ascalon.  

(PS. Teksten er bare en dummytekst taget fra et andet scenarier. Jeg er ikke begyndt at skrive spilpersoner endnu.) 

177932638_4185787726_o.jpg 

Posted on Thursday, June 29, 2006 at 11:06PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.