« Udkast til sheet | Main

Udviklingsstrukturen i Lichkongen

Disclaimer #1: Hvorfor skriver du alt det her på din hjemmeside, hvis der nu er nogen derude, som vil spille dit scenarie på Viking Con?? Okay, for det første, er der nok ikke så mange, der går ind og kigger på det her. For det andet, vil jeg hellere prøve at lokke nogle af dem, som kigger med her til at være spilledere, hvis jeg skal lokke dem til noget, og for det tredje, så tror vil jeg ikke skrive de store afsløringer i scenariet her på siden.

Disclaimer #2: Men HVIS du af en eller anden grund er kommet herind, og du kunne finde på at spille et D&D-fantasy scenarie på Viking Con, så er det en dum idé at læse meget videre. Nu er du advaret.  

Formålet: At lave et fantasyscenarie, der fortæller hele historien om en eventyrgruppe. Jeg har lavet scenarier, hvor gruppen mødes igen, efter de holdt op med at være en gruppe, hvor man i spilpersonbeskrivelserne læser om deres tidlige eventyr og hvorfor de gik fra hinanden. Nu vil jeg prøve at lave et scenarie, hvor vi spiller de tidlige eventyr og spiller, at de går fra hinanden.

Metoden: Lave en opdeling af eventyrgruppens karriere. Start. Midte. Slutning. Starten er den samme for alle spillere. I løbet af første afsnit, vælger spilpersonerne hvilken vej de vil tage. Evil, Neutral eller Good. Dette får betydning for hvordan historien udvikler sit i afsnittet om midten. Det får også betydning for, hvordan deres spilpersoner udvikler sig og hvilke spells og items de får. Det vil sige, at jeg allerede her har tre forskellige historier og tre forskellige udgaver af seks spilpersoner. Og nu bliver det så indvliket, for i løbet af afsnit to, får spilpersonerne igen mulighed for at vælge retning. Denne gang kun mellem Evil og Good. Men der skal være forskel på historien og spilpersonbeskrivelserne, hvis de går fra Evil til Good, end hvis de går fra Good til Good. Jeg har forsøgt at sætte det op i et diagram. (Det er fucked at læse. Man kan også se det på en pdf)

177572379_eeca473728.jpg

Det betyder, at der skal være 13 forskellige karakterudviklinger for hver af de seks karakterer. Nu har jeg tænkt mig at lave nogle ganske korte og skarpe karakterer, og karakterudviklingen fra et kapitel skal heller ikke fylde mere end en A4-side. Jeg overvejede at man kunne lave et system, hvor det er spilleren selv, der foretager udviklinge, men selv om dette kunne være spilteknisk enormt spændende, så er det tidsmæssigt et problem. Ved at spillederen udleverer et nyt spilpersonark til spilleren tager overgangen fra et kapitel til et andet ikke mere end 10 minutter, hvor spillerne sidder og læser, hvad der er sket med deres karakter i de seneste fem år.

Det betyder også, at der kommer en del forskellige udgaver af historien. Kapitel 1 er det samme for alle spillere. Kapitel 2 findes i tre forskellige udgaver, alt efter om spillerne vælger evil, neutral eller good path. Kapitel tre findes i fire forskellige udgaver. 1: Hvis spilpersonerne går fra Good til Good. 2: Hvis spilpersonerne går fra Good til Evil. 3: Hvis spilpersonerne går fra Evil til Good. 4: Hvis spilpersonerne går fra Evil til Evil. Og alt efter om spilpersonerne til sidst vælger den gode eller den onde vej, vil der være to slutscener.

Seks spilpersoner
14 forskellige stadier til hver karakter (Hver spilgruppe oplever kun fire af dem)
84 forskellige karakterark
9 forskellige udvikler i historien

Det lyder voldsomt, men de 84 forskellige karakterark er selvfølgelig variationer over det samme tema, og der vil være en del genbrug. Til gengæld tror jeg, at det bliver sjovt at lave.  

Posted on Thursday, June 29, 2006 at 09:55AM by Registered CommenterLars Andresen | Comments2 Comments

Reader Comments (2)

Er det gruppen eller de enkelte spillere der vælger alignment, altså, skal de være enige?

Og: jeg vil gerne forny tilbuddet om at spille lidt D&D, bare for at mærke reglerne, også selvom du ikke tænker det så donjon-agtigt. Kan reglerne bruges til social interaktion, f.eks.
June 29, 2006 | Unregistered CommenterThomas Munkholt
De skal være enige. Det er gruppen som sådan, der vælger. I slutningen af første scene SKAL de blive enige om, hvad de gør, men det tror jeg heller ikke bliver noget problem. På den måde er det sikret, at det er den samme gruppe to tredjedele af scenariet, og det er kun i den sidste tredjedel, hvor det er muligt, at en spilperson forlader gruppen, fordi denne er uenig i, hvad det er gruppen foretager sig.

Hvis gruppen senere hen ikke kan blive enige, så kan en eller flere spilpersoner vælge at forlade gruppen. I det tilfælde vil spilleren få udleveret en erstatningskarakter. Det samme gælder, hvis en spilperson dør under scenariet. Problemet er dog, at der ikke vil ligge interessante videreudviklinger for erstatningsspilpersonerne. I det tilfælde må spilleren selv gå ind og være aktiv i udviklingen af sin karakter.

Mit håb er at spillederen vil bruge en spilperson, som forlader gruppen, som biperson.
June 29, 2006 | Unregistered CommenterLars Andresen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.