Main

Det middelmådige scenarie

Rakkeren fra Hald

Claustrum Con 1999
Det er en tragisk historie med dette scenarie. I 1999 arbejdede jeg på computerspilsprojektet Aeropa, og da Peter Bengtsen fra Hobro dengang spurgte, om jeg ville skrive et scenarie til deres kongres, sagde jeg, at jeg havde travlt, men jeg kunne nok lave et scenarie med noget af det materiale, vi havde til computerspillet. Det var fint, men da jeg så spurgte min chef Bo Jørgensen, synes han ikke, at det var en god idé, for det var jo noget værre noget at få opmærksomhed omkring det computerspil vi lavede. Publicity og den slags. Nej, ærligt talt, jeg aner ikke, hvorfor det pludselig var et problem.

Jeg sagde til Peter, at der ikke kom noget scenarie fra mig, og han gik noget i panik og jeg husker det som en ret ubehagelig situation, hvor jeg fik at vide, at jeg ikke bare kunne løbe fra mine løfter. I stedet for bare at bede ham om at rende og hoppe fik jeg dårlig samvittighed, og gik så i gang med at skrive et scenarie fra bunden.

Det blev til en vampyrhistorie om en gruppe forhutlede soldater omkring Viborg i den sene middelalder, som skulle slå en rigtig ubehagelig vampyr ihjel. Det gik hurtigt med at skrive scenariet, og det er hverken en specielt fantastisk historie eller nogle fede spilpersoner. Det blev færdigt og det blev sendt af sted og det blev spillet. Jeg har kigget på det senere, og blev egentlig overrasket over, at det alligevel ikke var værre. Jeg troede virkelig, at det var bunden, men det er spilbart og man kan få noget ud af det, men det er ikke mit finest hour. I dag ville jeg have stået fast og meldt fra i stedet for at aflevere noget middelmådigt.

Foromtale: 
"De fem ryttere sås først som silhouetter gennem regndisen. Deres heste traskede dovent afsted, men de havde selv trukket deres tykke kapper godt op omkring dem.

- Ved du hvor vi er Christian? Esben spurgte forsigtigt den brynjeklædte ridder. Selv når det var solskin var hans humør aldrig højt.

- I Jylland... Og jeg er stadig Ridder Moltke for dig. Ridderen så stift ud for sig. Regnvandet løb i hans øjne, men han skar tænder og ignorerede det.

- Jammen, hvis vi ikke ved hvor vi er, hvordan kan vi så...

- Hold kæft Esben, sagde ridderen hårdt. De tre andre ryttere smilede for dem selv.

Christian kendte behovet for at tale, når man var nervøs. Det var trods alt knægtens første rigtige job. Men det var sgu ikke hans ansvar at være barnepige mere. Og det var 15 år siden han sidst havde været nervøs. Knægten kunne få lov til at være bange. Mord og drab var aldrig morsomt. I hvert fald ikke for ham."

Et episk scenarie om fire lejesvende, der får en opgave de hellere ville have været foruden. Om moral og mangel på samme i en tid og verden, hvor ingen vogter på den. Om umenneskelighed og skrøbelige følelser der forsøger at overleve trods dårlige kår. Om åregammelt had, der blot venter på at blive udløst.

Et senmiddelalderligt fantasyscenarie sat i et hårdt Midtjylland, hvor grever og baroner kæmper om magten, uden selv at smage blod.

Download scenarieteksten. Jeg har desværre ikke fundet spilpersonerne i deres endelige udgave, og jeg er også i tvivl om, hvorvidt denne udgave af teksten, er den endelige.  

Posted on Thursday, April 20, 2006 at 04:32PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.