« Strukturering af scenarie | Main | En god idé er mere værd end 1000 gode ord »

Redigering af scenarie

Jeg sad og var ved at skrive endnu et indlæg om redigering, da det gik op for mig, at jeg egentlig ikke har læst så mange scenarier med redigeringsbrillerne på. Så i stedet for endnu engang at tage noget redigering op, som måske kun jeg synes er et problem, spurgte jeg en række scenarieforfattere, som også har læst en del scenarier i tidens løb, om, hvad de mener, er de største problemer omkring redigering og formidling af scenarier. Pointen med at finde problemerne er selvfølgelig at blive opmærksom på, at der er nogle områder, man skal passe på, men jeg vil også skrive nogle artikler om lige netop de ting, som de andre forfattere har nævnt, ud over de indledende artikler.

Jeg har fået mange inspirerende svar, og har fået en bedre forståelse for, hvor der er problemer med formidling af scenarier. Groft sagt kan problemerne deles op i tre overskrifter, som vil blive behandlet i hver sin artikel.

Redigering af sproget
Strukturering af indhold


Redigering

Thomas Munkholt synes ikke, at det er stavefejl og kommafejl, der for alvor generer, men han påpeger en del andre områder, hvor små fejl i teksten kan være problematiske. Han nævner følgende ting:

De små ting:
- Skiftende navne
- Hvorvidt evner/titler og andre faste termer skrives med stort/småt
- Random brug af engelsk
- Forvrøvlet sludder midt i en ellers logisk sætning (= regelsnak midt i forklarende udsagn)

De større ting
- Når ting ikke bliver forklaret i den rigtige rækkefølge, så man mangler viden som læser (og måske først får den senere)
- Når karakterer og bipersoner ikke forholder sig til hinandens viden; de formodes at være venner, men den ene har ingen forhåndskendskab til den anden
- A-til-B huller; plottet er der måske, men det bliver ikke forklaret sammenhængende

Omkring de små ting, som Thomas nævner, er det meste af noget som man burde kunne undgå ved at læse en korrektur af scenariet eller endnu bedre, at få andre til at læse det igennem. Det er mere eller mindre umuligt at undgå den slags problemer Thomas nævner.

De større ting er mere problematiske, især fordi at det er fejl, som er meget svære at fange selv. Det er utroligt svært at læse sit scenarie og lade som om, at man ikke kender det til punkt og prikke. Skal man opdage de plothuller og problemer med rækkefølgen af de ting, man forklarer i scenariet, skal man have en anden til at læse det igennem, og hvis der er kritikpunkter omkring de ting, skal det tages alvorligt.  

Olav Kjær, som i hvert fald har læst 100 scenarier, er enig med Thomas Munkholt i, at det ikke så meget er kommafejlene og mindre fejl, der plager scenarierne, men dermed ikke sagt, at fejlene ikke skæmmer.

”Jeg synes det største problem er scenarier som ikke er læst igennem. Mange scenarier er skæmmet af helt indlysende småfejl som kunne være fundet ved en enkelt  gennnemlæsning. Ord der er faldet ud, halve sætninger, slåfejl etc. Halvfems procent af alle fejl kunne være fundet af en almindelige læser uden nogen speciel sproglig ekspertise. Kommafejl og mere subtile grammatiske fejl (hans/sin, afsted/af sted etc.) lægger jeg til gengæld ikke selv mærke til, så det synes jeg ikke har den store betydning,” mener Olav.

Olav er også inde på brugen af de engelske ord, som jeg må indrømme ikke er noget, jeg har tænkt så meget over, men ved at sidde og kigge nogle af mine egne ældre scenarier igennem, kan jeg egentlig godt se, at det er grimt at skrive, at ”krigeren svingede sit to-hånds sword of lightning”.

Olav skriver: ”Anglicismer er ret almindelige og irriterer mig meget! Altså hvor man har taget engelske udtryk og oversat dem halvvejs. A.la. "Den Bavariske Illuminati", som jeg så i et scenarie. Også når man skriver sammensatte navnord i flere ord, sådan som man gør på engelsk. Det er formodentlig den mest udbredte grammatiske fejl.”

Det skal ikke være perfekt
Det er ikke alle, som jeg har spurgt, der har det samme forhold til problemerne omkring redigering. Lars Kroll har et mere afslappet forhold til redigeringen:

”Tegnsætningsfejl generer ikke mig synderligt, men stavefejl gør. specielt fordi det er så nemt at undgå. Men dybest set synes jeg som sagt at niveauet er fornuftigt: Det er jo ikke alle der skriver scenarier der normalt lever af at skrive, og sådan bør det være: Derfor synes jeg også der skal være plads til de scenarieforfattere der ikke lige har fanget "nyt
komma" reglerne.”

En af de vigtigste pointer er, at det ikke behøver at være perfekt. Jeg har lavet mange magasiner for meget grundige kunder. Magasiner, hvor der er læst korrektur mange gange, og det er umuligt at undgå, at der sniger sig fejl ind. Men problemet ved scenarierne er, at der sommetider er så mange fejl, at det bliver forstyrrende for både stemningen og forståelsen af scenariet.

Redigeringen er det område, hvor det er nemmest at gøre noget ved problemerne. Det handler om at fange fejl, misforståelser, uklarheder og den slags. 75 procent af alle fejl kan fanges, hvis man får en ven, som bare ved lidt om at skrive, til at læse scenariet grundigt igennem med en rød kuglepen i hånden.

Plothullerne, som Thomas Munkholt nævner, er sværere lige at rette til, men de er endnu vigtigere at fange. Der kræver det, at man har en læser, som læser scenariet med de øjne, som en spilleder læser et scenarie med: Kritiske øjne som hele tiden leder efter hullerne, for det er hans røv, der er udsat, når spillerne pludselig ikke kan komme videre i scenariet.

Næste artikel handler om strukturering af indholdet, hvor Sanne Harder, Brian Rasmussen, Sebastian Flamant og Lars Kroll kommer på banen.

 

Posted on Sunday, November 12, 2006 at 06:51PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.