« Den Første Side | Main | Glem det fucking layout »

Korrektur er ikke kun stavefejl

Jeg har læst korrektur på rigtig mange af mine egne tekster. Det er noget lort. Jeg har set ordene så mange gange, at jeg ikke læser teksten, men at jeg læser den sammenhæng, som jeg ved, der skal være i teksten ... og det vil sige, at jeg ikke opdager, hvis der er noget alvorligt galt. Jeg tænker ikke over, at det er højst besynderligt, at vi lige pludseligt hører om en Baron Ostersee, for jeg kender jo udmærket Baron Ostersee og ved, at han er en af skurkens vigtige henchmen. Så der er ikke nogen alarmklokker, der ringer i hovedet på mig, når hans navn henkastet dukker op.

Der er følgende ting, en korrekturlæser skal være opmærksom på

1. Stavefejl. Vi har været omkring dem før. Det er bedst, at de ikke er der, men her nytter det faktisk noget at være grundig med Words stavekontrol i kombination med at læse scenariet selv. De værste stavefejl er selvfølgelig dem, hvor det ord man har fået skrevet, er et ganske legalt - men forkert - ord. En af de klassiske stavefejl fra et scenarie er: "Han lagde and på hende". Min kæreste fangede engang en fejl i mit scenarie Tidens Ritual: "Statuer af sjofle havfruer med spredte ben".

2. Kommafejl og andre tegnsætningsfejl og grammatikfejl. Kommaer skal gerne være 80 procent i orden i scenarier. Ikke mere. De mere eksakte 80-procents kommaregler vil jeg snart beskrive under Det Svære Komma. Grammatikfejl er ikke så slemme i scenarier, med mindre de er særligt ondsindede.

3. Knudrede sætninger og lignende. En god korrekturlæser, men det er ikke noget, man skal forlange eller forvente, går ind og siger, at der er en sætning, som er dårligt formuleret. 

3. Forståelsesfejl. Det her er de vigtigste fejl, som en korrekturlæser kan finde, og det er derfor, at jeg mener, at det vi alle bør få læst korrektur på vores scenarier ... og jeg har virkelig ikke været god til det selv. Vi jonglerer med så mange navne, begreber, ideer, scener og hvad ved jeg, at det kun er logisk, at vi begår fejl. En af mine egne klassikere er, at jeg beskrev i en karakters historie, at han havde været sammen med den lækre elverpige én gang, men jeg glemte at skrive det i elverpigens beskrivelse, så da dværgen i et spil begynder at tale om den nat, tror elverpigen at han er fuld og ulækker. Forståelsesfejl er for eksempel (og det skal siges, at jeg har prøvet dem alle):
- Når man nævner en person en enkelt gang, som senere er blevet skrevet ud af scenariet
- Når man kalder en spilperson ved det navn, som han havde, da du begyndte at skrive, men så har ændret sidenhen
- Når du henviser til en scene, handout eller lignende, som du ikke skrev alligevel eller som du skrev ud
- Når du henviser til et xxx i sidetal
- Når pludselig nævner en person, ting eller andet, som du ikke før har præsenteret

Og der er mange, mange flere.  

Posted on Sunday, April 30, 2006 at 09:42PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.