« En god idé er mere værd end 1000 gode ord | Main | Korrektur er ikke kun stavefejl »

Den Første Side

Når jeg sidder og skriver et scenarie, så tænker jeg somme tider på, at jeg så gerne telepatisk ville kunne overføre min scenarieidé tll de spilledere som skal køre det. Scenarier er så skrækkeligt komplekse, og det kan være meget svært at vide, hvor man skal starte.

I 1994 blev jeg præsenteret for ideen om "Den første side". Det var i forbindelse med en forfatterweekend, og jeg ved ikke, hvem der præcist skal have æren for at plante denne idé i mit hoved, men de har fulgt mig lige siden. Ideen om den første side er, at man på én side skal kunne give læseren et komplet overblik over hele scenariet. På en side skriver man i meget kort form om:

- Ideen (herunder genre)
- Baggrunden (herunder setting)
- Synopse for handlngen
- Introduktion af spilpersoner
- Tema (hvis der er noget)
- Overordnede tanker

Jeg er pinligt bevidst om, at jeg sjældent har kunnet holde det på en side, og nu hvor jeg er begyndt at layoute mine sider mere, så er det endnu sværere at holde det på en side, men det skal heller ikke tages helt bogstaveligt. Det der er vigtigt er, at man gør det KORT. Og det skal være kort. Ikke mere end 1.000 ord. Så betyder det ikke så meget, om det er på to eller tre sider, men det skal være så kort, at en spilleder kan læse denne indledning på fem-ti minutter og få det store overblik over scenariet. Det er så helt utroligt vigtigt, at man har en grundforståelse af, hvad det er for et scenarie, man skal til at læse, før man så at sige begynder at læse det. Og det er, hvad jeg mener, at man skal bruge denne første side til. 

Konkret eksempel - Den Røde Pest
I Den Røde Pest har jeg en indledning på to sider, som jeg mener giver en grundlæggende introduktion til scenariet, så læseren ved, hvad han efterfølgende går ind til. Der er følgende afsnit:

Plottet kort fortalt (Side 1)
En beskrivelse af hele scenariet. Forhistorie, spilpersoner, handling og slutning. Hvad går det hele ud på. Nok det vigtigtste afsnit i et scenarie. Det er det første, som spillederen læser, og hvis denne første beskrivelse af scenariet er god, så bliver spillederen beroliget og føler, at du som forfatter nok skal hjælpe ham gennem scenariet. Igen er det vigtigste at begrænse sig, så beskrivelsen bliver kort. I Den Røde Pest er dette afsnit på 350 ord, hvllket er lige i overkanten.

Overordnet beskrivelse (Side 1)
Hvad er det for et scenarie? Hvilken genre er det? Er det  eksperimenterende eller klassisk? Hvad skal spillederen forvente? Et meget kort og faktuelt afsnit.

Opbyning (af scenariet) (Side 1)
Et afsnit der handler om hvilke trusler spilpersonerne er sat overfor i scenariet, og hvorfor der sket et skift i truslen i scenariet. Jeg har det med, fordi det var noget, som jeg mente var vigtigt for spillederen at forstå fra starten, da jeg ellers tror, at man kan blive forvirret som læser.

Om Kaos (i en boks) (Side 1)
Min kæreste Maria læste scenariet, og gjorde mig opmærksom på, at hun ikke fattede en bjælde af, hvad det der "Kaos", som jeg hele tiden skrev om var. Jeg havde glemt, at hvis man ikke kender Warhammer, så ved man heller ikke, hvad Kaos er. Derfor en boks så hurtigt i scenariet.

Overordnet synopse (Side 2)
Den overordnede synopse fortæller hele handlingen i scenariet afsnit for afsnit. Det fylder ikke mere end en halv side, går ikke i dybden med noget, men giver alligevel det overordnede overblik over scenerne. Det betyder, at læseren nemmere kan se hele scenariet for sig, når han læser de enkelte scener, og derfor ikke behøver at bekymre sig om at få sammenhæng i scenariet, fordi han har fået vist og forklaret sammenhængen.

Beskrivelse af spilpersoner (Side 2)
Hvis spilpersonerne er vigtige i scenariet, er det vigtigt, at spillederen hurtigt har en fornemmelse af, hvem det er, der er hovedpersonerne i historien. Når han læser scenariet, er det godt, hvis han kan se spilpersonerne i de scener og de ting, han læser.

Fordeling af spilpersoner (i en boks)
(Side 2)
Det er ikke fordi, at det er særligt vigtigt, at det lige står i starten af scenariet. Det er et tilfælde, at den boks lige er endt her.

 

149790188_bd2a373409.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149790189_6102d65a86.jpg 

Posted on Saturday, May 20, 2006 at 03:26PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.