« Redigering af scenarie | Main | Den Første Side »

En god idé er mere værd end 1000 gode ord

Hold op hvor er det svært, det med sproget. Jeg sad i går og ville skrive et indlæg om sproget i scenarier. Jeg har læst en del af scenarierne til Orkon, og nogle af dem fungerede bare perfekt sprogligt uden dog at være inspirerende og andre var sprogligt set noget rod, men virkede alligevel inspirerende.

Men så var det, at jeg indså, at jeg var gået i gang med opgaven med en hvis arrogance. Jeg har sagt til mig selv, at jeg i de dele af min blog, hvor det handler om redigering, InDesign og handouts ikke vil skrive indlæg, som ikke indeholder en hvis mængde af konkrete råd og ideer, som man kan tage til sig, hvis man vil. Det skulle ikke så meget handle om holdninger og ting, som skulle være op til debat.

Men når det kommer til sproget sådan overordnet set, gik det op for mig, at det dog alligevel var en for stor mundfuld og at det ville være for arrogant - selv for mig - at komme med en objektiv beskrivelse af, hvad der er godt eller dårligt sprog i et scenarie.

Nå, jeg tror egentlig bare at den pointe, som jeg egentlig ville frem til er: Sproget betyder ikke særligt meget, når det kommer til scenarier, og måske er det egentlig det smukkeste ved vores lille niche. Det er ideerne, der er det vigtigste. Dermed ikke sagt, at det ikke er væsentligt at kunne formidle et scenarie, og at godt sprog, gør et scenarie til en fornøjelse at læse, men man behøver virkelig ikke være særligt god til at skrive for at kunne skrive et skide spændende scenarie. Og det synes jeg egentlig er fedt.

Så jeg vil primært holde mig til at kloge mig på layout, InDesign og lidt redigering af den mere konkrete slags.  

Posted on Wednesday, May 24, 2006 at 11:06PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.