Main

San Luis Obispo

Sagen, som for mig hedder San Luis Obispo, var Thomas første sag. Helt overordnet var settingen utrolig stemningsfuld. Vaskeægte spansk stemning i Californien med store gårde og overtroiske indbyggere. Det var meget autentisk og igen virkede det enormt fedt at ankomme svedende i sit jakkesæt med hatten i nakken i en lille pisby, hvor der er foregået noget mystisk. San Luis Obispo var den første sag, hvor det for alvor gik op for mig, at noget af det, som jeg holder meget af, ved vores nye spil er de første to-tre timers spiltid, der går med at sætte sig ind i detaljerne, foretage afhøringer og komme lidt ind under huden på det folk, det handler om.

San Luis Obispo var en grim sag, der handlede om djæven. Den første spilaften kørte mere eller mindre perfekt. Vi var afslappede, gravede rundt i, hvad der foregik og udarbejdede forskellige teorier. Men det viste sig hurtigt, at vi var ude på dybt vand, og sagen var for omfattende ... eller måske skal man sige, at der var for mange ender, og vi var ikke helt klar over, hvilke ender vi skulle gribe fat i. Jeg har fundet en oversigt over de ting, som vi var involverede i (efter to sessioner tror jeg), der viser problemet:

De mystiske uheld
-    Brande
-    Bygninger der falder sammen
-    Dødsfald
Satanismen, eller anden religiøs fanatisme
-    Pentagrammer på træer og sten
-    Vanhelligelse af kristent symbol (træet)
Den Røde Tyr og Troldmanden, som er blevet set af mange
-    Blevet set i forbindelse med uheldene
Mordet på den mexicanske kvinde
-    Begået for fem dage siden. Sporet er koldt og sagen vedrører ikke os
Benavente familien
-    Er det et tilfælde at her bor en familie tilknyttet den organiserede kriminalitet i L.A. eller bor de her bare. Under alle omstændigheder giver det os noget at spille med, for Benavente kender til spillets regler og vil nok hellere hjælpe os end have os til at rode rundt i familiens sager.

Det er meget omfattende for en sag, der helst skal tage to spilaftener af omkring seks timer. Ud fra et spilmekanisk synspunkt var San Luis en skide spændende sag, for vi lærte to ting (ikke at vi tog lære af dem dog):
1. Simple sager virker bedst. (Det var desværre ikke en lektie, som JEG lærte)
2. Vi bryder os ikke om at systemet dikterer historiens gang.

Med systemets indflydelse tænker jeg på den scene, hvor Thomas Bjerrregaards karakter er lige ved at dø i en spændende skudduel på et gods. Hvis Munkholt havde fulgt systemet, så VILLE han have været død, og det var ikke meningen. Samtidig var vi også godt klar over, at vi ikke ønskede et regelløst spil, så selv om vi efter sessionen havde en snak om det, og Munkholt og jeg efterfølgende diskuterede, hvad vi skulle gøre, holdt vi fast. Vi havde valgt Storyteller som vores system, fordi det var tilpas nemt og vi alle kendte det fra Vampire. Samtidig havde vi tanker om at bruge et humanity-lignende element, der fortalte noget om, hvor tæt eller langt fra man var fra de tre idealer, der ligger bag FBI. Fidelity. Bravery. Integrety. En skide god idé, som jeg tror Munkholt var ophavsmand til. Og noget som vi faktisk også brugte aktivt i kampagnen.

San Luis kom til at tage tre aftner, og det synes jeg egentlig ikke er noget problem. Problemet med San Luis var, at vi aldrig kom tæt på nogle af de ting, vi var sendt ud for at opklare, og vi som spillere sad tilbage med en fornemmelse af, at vi heller ikke var tæt på. Djævlen var for smart. Men det havde nok været en god idé, hvis vi havde fået en af de fisk, vi forsøgte at fange. Jeg kan især huske, at vi tågede en del rundt den 2. spilaften, hvor den tredje spilaften var meget spændende og hektisk.

Der kom en masse godt ud af San Luis. Carver tog en lille efterladt pige under sin beskyttelse, som kom til at få betydning senere i kampagnen, og Collins fik færten af det okkulte ... noget, som han heller ikke slap senere.

Download samlede rapporter over sagen
Download Collins dagbog
Download Lars' overvejelser over, hvordan sagen kan gribes an
Download oversigt over hvilke implikationer sagen videre fik

Posted on Sunday, April 30, 2006 at 08:14PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment

Reader Comments (1)

Nå jo. En interessant ting som Thomas gjorde var, at han skrev en lang opfølgen på sagen, hvor han beskrev de konsekvenser sagen fik efterfølgende. Det var en virkelig god idé, fordi det gav de næste spilledere noget at tage fat i og bruge i deres sager.
May 1, 2006 | Unregistered CommenterLars Andresen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.