« Hensigtserklæringer eller fakta | Main

Faldgruberne

Sproget i scenariet

De færreste scenarier er rigtig fedt skrevet, og det gør egentlig ikke det helt store. Selvfølgelig er det fedt, hvis sproget i scenariet bare flyder, men det vigtigste er, at sproget ikke distraherer. Der er følgende ting, som distraherer en læser voldsomt:
- Talrige stavefejl
- Dårlig sprogbrug
- Brug af de forkerte ord
- Special jargon

Stavefejl
Stavefejl er irriterende, men de er umulige at undgå. Alle scenarier indeholder stavefejl, og så længe, at der ikke er mange fejl på hver side, så er de til at leve med. Men udover at gøre læsningen lidt tungere, så er stavefejl også med til at underminere forfatterens autoritet. Især hvis det er fremmedord eller fagord, der er stavet forkert. Der er stor forskel på, om vi har at gøre med en slåfejl, eller om ordet armbryst er stavet konsekvent forkert i et scenarie. En slåfejl kender alle til, men det er svært at tro på, at en forfatter er helt hjemme i fantasygenren, hvis han ikke kan stave til armbrøst.
Som redaktionschef får jeg ofte artikler ind, hvor det netop er de svære ord, som er stavet forkert, og det undrer mig altid, at man netop ikke har tjekket de ord.
I bund og grund er der kun en god måde at undgå de værste stavefejl på: Få læst korrektur på scenariet og vær grundig, når du fører korrekturen ind. På denne måde fanger du måske 80 procent af fejlene, og så kan man leve med de resterende 20 procent. Selvfølgelig hjælper stavekontrol og al den slags også, men det er korrekturlæsningen der tæller.
Og det er nemmere sagt end gjort. Jeg har skrevet mange scenarier, og jeg har fået læst korrektur på to af dem. Det seneste var Den Røde Pest, hvor der alligevel er en del fejl i, men der intet i forhold til, hvad der blev fanget i korrekturen.

Jeg tog lige et hurtigt tjek af mit scenarie ”Den Sorte Ridder”, og fandt på fem minutter følgende fejl med stavekontrol. Det er ikke forfærdelig fejl, men de er alligevel forstyrrende.  
•    indtagelig (det ord findes vist ikke)
•    afsted (af sted i to ord)
•    p.g.a. (pga.)
•    liniært (lineært, og en typisk fejl)
•    søbreden (søbredden med to d’er)
•    svovlpølæ (slåfejl)
•    igennnem (ikke tre n’er)
•    Ulius (skulle være Ulfius)

Opbygning af sætninger
Lange sætninger uden kommaer og med få punktummer. Sætninger hvor forholdsord bruges forkert. Sætninger, hvor man farer vild i indskudte sætninger. Sproget skal flyde og være nemt at læse.

Eksempel på dårlig opbygning af en sætning
”Spillet starter i Allingtonsslægtens hjemborg, der også er der spilpersonerne kommer fra.”

Der også er der ... det lyder altså bare ikke godt. Sætningen skal selvfølgelig hedde:  ”Spillet starter i Allingtonsslægtens hjemborg, hvor spilpersonerne kommer fra.”

En tekst kan næsten altid gøres bedre, men nu er det jo ikke romaner, vi sidder og skriver. Det vigtigste er, at det er klar forståeligt, men hvis man kan få sproget bare en smule inspirerende og letflydende, gør man sin spilleder en stor tjeneste.

Oprindelig tekst
”I det herrens år 516 var der krig i England, som der har været så mange gange før og så mange gange siden. Den gode ridder Sir Aeddan af Allington deltog i denne krig, og han kæmpede bravt mod sakserne. Ikke langt fra Sir Aeddans herresæde boede den saksiske Ridder Coenwulf i en erobret borg. Denne borg var meget sværd indtagelig, men Sir Aeddan kendte en hemmelig gang ind i borgen. Denne borgs navn var Ulfingburrough.”

Dette er indledning fra mit eget scenarie Den Sorte Ridder. Hvis jeg skulle redigere den tekst, vil jeg tage fat i følgende.

1. Droppe det med, at der har været krig mange gange før og siden. Det er ikke vigtigt.
2. Få ind at det er sakserne, som indvaderer
3. Rette stavefejlen ”sværd indtageligt” og formulere sætningen om i stil med: ”Borgen var næsten umulig at indtage”, så jeg undgår det forfærdelig ord ”indtagelig”.
4. Få borgens navn ind før i teksten, så det ikke hænger og flagrer.

I dag ville teksten se nogenlunde sådan ud.

Redigeret tekst
”I det Herrens år 516 var der krig i England. Den gode ridder Sir Aeddan af Allington kæmpede bravt mod de invaderende saksere. Ikke langt fra Sir Aeddans herresæde boede den saksiske Ridder Coenwulf, som havde erobret borgen Ulfingburrough. Denne borg havde ry for at være umulig at indtage, men Sir Aeddan kendte en hemmelig indgang.”

Brug af de forkerte ord
Det eneste der er værre end overdreven brug af fremmedord er FORKERT brug af fremmedord. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt huske et eksempel fra et af mine scenarier, for jeg bruger ikke så mange fremmedord, men det er især slemt wannabe akademikere. Ikke fordi at akademikere ikke kan finde på at bruge forfærdelige fremmedord, men de fleste akademikere bruger i det mindste ordene korrekt. Det er først slemt, når fremmedordne bruges på en kikset måde.
Jeg husker en formulering fra en af mine stile i gymnasiet:
”Han vandrede gennem de enigmatiske skove”.

Min lærer spurgte, om jeg selv synes, at det var en god brug af ordet ”enigmatisk”, og jeg måtte nok indrømme, at jeg mestendels synes, at det havde lydt smart.

Personligt synes jeg dog, at det værste er at læse et scenarie, der lyder som en opgaveformulering til en opgave i medievidenskab. Jeg har ikke lige nogle gode eksempler, men de skal nok komme på.

Speciel jargon
Der er nogle forfattere, der lader stemningen i scenariet skinne gennem hele scenarieteksten. Personligt synes jeg, at det er en god idé at forføre spillederen, når han læser scenarieteksten, men jeg foretrækker i høj grad primært at gøre det med billeder, sekundært med ord.
Man skal passe meget på med, at den forblommede flom af ord, der flyder kækt fra karsken bælg ikke bliver en mare, der rider på scenariet, som en gammel hat på en frisk ung kælling, thi eder spilleder må fly for nattens genvordigheder.
Det gælder om at skrive, så spillederen kan forstå det. En ting er stemningsafsnit eller afsnit med prosatekst, men den rene, rå scenarietekst skal primært formidle scenarie, sekundært en stemning.
Jeg har en fordom om, at det forblommede og opkørte ofte er et dække over, at forfatteren ikke tør eller kan sige direkte og uden omsvøb, hvad scenariet handler om.


Posted on Monday, April 24, 2006 at 03:00PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.