« Dumme gammeldags ord man skal skyde | Main | Faldgruberne »

Hensigtserklæringer eller fakta

Jeg har siddet og skrevet på en disposition til mit næste scenarie, og jeg tog mig mange gange i at udtrykke mig passivt mange gange, og jeg kom til at tænke på, at passiv sprogbrug er noget af det, som jeg ser meget ofte i forbindelse med scenarier. Ofte bruges passiv sprogbrug i profesionelle sammenhænge, fordi mange mennesker synes, at det passive sprogbrug lyder findere. Jeg husker et klassisk eksempel fra Journalisthøjskolen:

Mødet vil finde sted kl. 18.00
Mødet er kl. 18.00


Det er typisk at bruge passivt sprog, når man gerne vil få tingene til at lyde af lidt mere. Men vi må nok hellere lige blive enige om, hvad det er, vi taler om.

Hvad er passivt og aktivt sprog

Passiv: Hvis orken vælger at angribe spilpersonen, får den mulighed for at lave et overraskelsesangreb.
Aktiv: Hvis orken angriber spilpersonen, kan den lave et overraskelsesangreb.
Den øverste sætning er passiv, hvilket vil sige, at den er lidt mere uklar og virker en smule valen. Den nederste sætning er aktiv og udtrykker sig konkret og direkte.

Man kan også danne passivformer ved at tilføje et -s til navneformen af udsagnsordet:
Meget passiv: Sværdet svinges hårdt.
Også passiv: Sværdet svinges hårdt af krigeren.
Aktiv: Krigeren svinger sværdet hårdt.
Den øverste sætninger er den værste, fordi vi her ikke engang ved, hvem det er, der svinger sværdet. De to nederste sætninger siger præcist det samme, men svinges er passivt, hvor svinger er aktivt. Det er altid bedst at gå efter den aktive sætning, så pas på med -s til sidst i navneformen af udsagsnord.

Et klassisk eksempel på passiv sprogbrug, som jeg vist også husker fra Journalisthøjskolen er: "Cykler fjernes uden ansvar". Her er ikke noget grundled. Jeg ved altså ikke, hvem det er, der har fjernet min cykel. Skulle det være aktiv sprogbrug, så kunne der stå: "Politiet fjerner din cykel uden at tage ansvar for det", men det giver ikke meget mening, da det ikke er politiet, der fjerner cyklen, men sandsynligvis en tilfældig ansat i den tøjbutik, hvor skiltet sidder.

Den slags passiv sprogbrug, som jeg oftest selv kæmper med er, når jeg kommer med hensigtserklæringer i stedet for at udtrykke mig klart og tydeligt.
Passiv: Scenariet bliver et actionscenarie, hvor spillerne får mulighed for at rulle med terninger.
Aktiv: Scenariet er et actionsscenarie, hvor spillerne kan rulle med terninger.
Konsekvensen af den passive sprogbrug i dette tilfælde bliver, at jeg overfor læseren ikke fremstår som om, at det er helt sikkert, at der er tale om et actionscenarie. Jeg fortæller også læseren, at jeg ikke er færdig med mit scenarie, hvilket er ret fjollet, hvis det nu står i selve scenarieteksten eller i en foromtale.

Passiv sprogbrug er ikke en af de mest forfærdelige ting, men rent sprogligt er det godt at være på jagt efter passiverne. Især udsagnsord der ender på -s (svinges, kæmpes, skydes og så videre) bør gøre dig opmærksom på, at du måske er i færd med at formulere en sætning passivt.

Passiv: Der blev kæmpet bravt på slagmarken.
Det er faktisk ikke nogen særligt god sætning. Hvem kæmpede bravt på slagmarken.
Aktiv: Soldaterne kæmpede bravt på slagmarken.
Sætningen er blevet gjort aktiv, -s'et er væk, og vi ved, hvem der kæmpede bravt.

Hvorfor skrive:                                              Når du kan skrive:
De forestod udviklingen af...                              De udviklede...
Kongen har truffet beslutning om...                   Kongen har besluttet...
FBI foretog anholdelse af tiltalte.                        FBI anholdt tiltalte.
Prinsessen kom med en klar udmelding om...     Prinsessen meldte klart ud at...
Han foretog en for sen opbremsning.                Han bremsede for sent.
Agenten kan nu tage sin kode i anvendelse.      Agenten kan nu bruge sin kode.
Vi tager dit narko i opbevaring.                        Vi opbevarer dit narko.

Posted on Wednesday, June 28, 2006 at 06:26PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.