Main | Hensigtserklæringer eller fakta »

Dumme gammeldags ord man skal skyde

Disclaimer: Følgende er udtryk for min egen personlige holdning, og noget som jeg selv prøver at arbejde med i mit eget sprog, og det er altså ikke fordi, at det er forkert, at bruge de ord og vendinger, som jeg er efter, men jeg bryder mig ikke om dem. Hvis meningen er, at sproget skal lyde lidt gammeldags, så er det jo bare om at hive fat i dem. Jeg tør vædde på, at der har siddet nogen for 100 år siden og haft de samme overvejelser omkring hvorvidt man kunne erstatte 'thi' med 'fordi'. Men selvfølgelig: Hvis du er ved at skrive en stemningsfuld tekst, hvor det giver mening at bruge ordene, så skal jeg nok lade være med at slå dig i hovedet, men pas på med dem.

Da
Du må kun bruge 'da', når det er for at vise tilbage i tid. Du må ikke bruge 'da' som erstatning for 'fordi'. Det er noget, som jeg meget ofte ser brugt, og jeg er begyndt at se mig ond på, men tager mig sommetider selv i at skrive det.
Robin Hood samlede sværdet op, da hans bue var slatten som en gammel ost
Her kunne ligeså godt stå: Robin Hood samlede sværdet op, fordi hans bue var slatten som en gammel ost

Således
Jeg tror, at mange ville blive overrasket over, hvor nemt det er at komme til at bruge den slags ord.
Borgen var bygget af træ og således kunne Robin Hood nemt sætte ild til den.
Her skal der i stedet stå: Borgen var bygget af træ og derfor kunne Robin Hood nemt sætte ild til den.

Hvorledes
Hvorledes er altså rigtig grim, men ikke mindre har jeg set det brugt i en artikel for tre dage siden.
Robin Hood havde ikke overvejet, hvorledes han skulle komme ud af den brændende borg.
Den rigtige udgave er: Robin Hood havde ikke overvejet, hvordan han skulle komme ud af den brændende borg.

Andre gamle ord som skal erstattes
Påbegynde - Begynde
Fornøden - Nødvendig
Såfremt, dersom - Hvis
Angående - Om
Samtlige - Alle
Udbad - Bad om
Posted on Friday, September 22, 2006 at 11:00PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment | References3 References

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  all about polomurinureon and top news
 • Response
  NFL is definitely a single of the most significant sports in America. It has a key following.
 • Response
  Response: link index service
  Very good Site, Keep up the very good job. Thank you so much.

Reader Comments (1)

Nei, det du sier er tåpelig. Dette er helt tradisjonelle ord som er nødvendige i et variert språk. Såfremt de ikke bukker under med tiden, bør de få stå i fred.
December 21, 2007 | Unregistered CommenterNordmann

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.