Kunsten at stjæle fra andre

Jeg ved, hvor ekstremt svært, det kan være at lave et layout, når man skal starte på bar bund. Sommetider kan det være en utrolig god hjælp, at have et allerede eksisterende layout, som nogle andre har lavet, og så fedte rundt med det og lave det om, så det passer til det, man gerne selv vil lave. Det er også en meget god måde at lære på. Jeg har stjålet mange bokse og elementer i tidens løb, som jeg egentlig ikke selv vidste, hvordan man kunne lave, men ved at "hugge" InDesign-filerne, har jeg luret, hvordan man laver de smarte ting og er selv blevet klogere.

Hvis nu der skulle være nogen derude, som kunne tænke sig, at prøve kræfter med InDesign, har jeg lavet et helt vildt simpelt basislayout i InDesign. Tre spalter, nogle forskellige paragraph styles, en boks og en header. Alt sammen bare med Arial og Times, da det er fonte, som næsten alle har ... og som altså også derfor er rimeligt røvsyge at bruge.

Men jeg tror nu, at det kan være en hjælp til at komme igang med InDesign, hvis man ikke skal starte helt og holdent forfra, så derfor er dette basislayout til fri afbenyttelse. Hvis det er noget, som der er nogen, derude, de tror de kan bruge, har jeg intet imod at smide InDesign-filerne til mine andre scenarier ud, så de kan bruges som inspiration og til at stjæle elementer fra.

Et eksempel på en side layoutet i mit såkaldte basislayout ser således ud:

264130593_bc8d78467d.jpg

Det indeholder i bund og grund de elementer, som jeg mener er vigtige for forståelsen og formidlingen af et scenarie:
- Sidetal
- Header med skriftfelter for hurtig orientering
- Rubrikker og mellemrubrikker
- Boks med indbygget rubrik
- Brødtekst med og uden indryk

Download Basis-layout i InDesign CS (Engelsk udgave)

Posted on Sunday, October 8, 2006 at 09:05PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment | References1 Reference

InDesign 101: Text Wrap

Det her var DEN funktion, der var lige ved at få mig til at smide InDesign ud til højre, og jeg burde egentlig straks have skrevet om den. Når man sætter et billede ind, lægger billedet sig automatisk oven i ens tekst. Det er ikke særligt fikst, men det fører igen tilbage til, at InDesign er et sådant program, hvor man selv skal fortælle alt, hvad det skal gøre. (Hvilket, som tidligere nævnt, er det, der gør, at man faktisk kan bruge programmet til noget, da det ville være endnu værre, hvis det forsøgte at gætte sig til, hvad du gerne ville).

Nå, men den funktion, du skal have gang i hedder /Text Wrap. Det er et lille vindue, der gemmer sig langt inde bag flere menuer, som skal hentes frem. Hvis man ikke kender til dette vindue og funktionen, er det meget svært at bruge InDesign til noget fornuftigt.

Vinduet findes under fanepunktet /Windows/Types and Tables/Text Wrap i øverste menulinje. Du skal altså først ind under /Windows og så helt ned i bunden til /Types and Tables og så først der, kan du vælge /Text Wrap og følgende vindue dukker op:

263664604_cb5d7bd32f_m.jpg 

De fem små ikoner står for, hvordan du vil have din tekst til at ombryde på dit billede. Det første ikon illustrerer, at her står teksten og billedet oveni hinanden. Det andet ikon, som er det, man bruger oftest, viser, at teksten simpelthen går uden om billedet.

De fire små bokse med de små mærkelige T'er omkring bruges til at indstille, hvor meget plads der skal være mellem billedet og teksten. Det ser nemligt dumt ud, hvis teksten og billede står helt op af hinanden, men det er til at eksperimentere med.  

Posted on Sunday, October 8, 2006 at 10:04AM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment | References2 References

InDesign 101: At indsætte tekst og billeder

OBS OBS OBS
1. Denne guide til InDesign skal læses nedefra, forstået på den måde, at del 1 er første indlæg, og derfor står nederst.
2. Jeg har lavet kuk i rækkefølgen af punkterne. Det med at forbinde tekstboksen er ikke punkt 8, men ellers passer det vist meget godt.


I bund og grund kan man lave et fint layout i InDesign, hvis man ved, hvordan man sætter tekst og billeder ind i bokse. Programmet er selvfølgelig fyldt med alle mulige finesser og muligheder, men det mest basale er faktisk ret nemt. I forrige lektion lærte vi at lave et dokument og tekst og billedbokse. Nu skal vi sætte tekst og billeder ind i boksene.

1. Lave et nyt dokument
2. Indsætte flere sider i dokumentet
3. Lave tekstbokse
4. Lave billedbokse
5. Sætte tekst ind i tekstbokse
6. Sætte billeder ind i billedbokse
7. Formatere teksten i tekstboksene, altså ændre fonte og størrelse

8. Forbinde tekstboksene, så teksten er fortløbende
8. Ændre størrelsen på billederne

5. Sætte tekst ind i tekstbokse
Der er grundlæggende to måder at sætte tekst ind i InDesign. Man kan kopiere sin tekst direkte ind i en tekstboks, eller man kan bruge funktionen /Place. Place er en meget vigtig funktion at kende i InDesign. Det er med den funktion, at man beder programmet om at hente tekst og billeder fra eksisterende filer, f.eks. en Word-fil, og sætte det ind i InDesign dokumentet. Place findes under menuen /File eller ved genvejen æble + D (altså på Mac)

255815251_8c730f0fc5_m.jpg 

I venstre værktøjkassen vælger du ikonet med det store "T" og trykker derefter inde i din tekstboks. Nu blinker der en markør, og du kan skrive i din tekstboks, som var det et tekstbehandlingsprogram. På samme måde, kan du også kopiere tekst fra Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer ind i boksen.

VIGTIGT TIP: Når du skal vælge et element, f.eks. en tekstboks i dit layout, så skal du bruge "pileværktøjet", som er den sorte pil i øverste venstre hjørne på den venstre værktøjskasse

6. Formatere teksten
Den mest basale formatering af tekst er meget nem. Det er næsten som i Word. Du vælger din tekst, og så kan du i en menu vælge font og ændre på tekststørrelse. Det interessante er dog, hvordan man laver såkaldte "styles", så man hurtigt kan lave sine rubrikker, mellemrubrikker og brødtekst, men det er et snarligt kapitel for sig. Formateringsværktøjet ser således ud, og det er selvforklarende.

255815253_35387c1970.jpg

7. Sammenkæde tekstbokse
Kopierer du meget tekst ind i boksen, er det ikke sikkert, at al din tekst kan være i den ene boks. Fra Word er vi vant til, at der bare kommer en ny side, men i InDesign, skal vi så at sige lave vores sider manuelt. Det kan virke besværligt, men det er fordi, at man i et layoutprogram skal kunne styre alle detaljer omkring hvor teksten står og hvor meget den fylder, og det er ikke særligt besværligt, når man først har vænnet sig til det.

255820673_fd4970062f.jpg

Bemærk den lille røde kasse nederst i højre hjørne på min første tekstboks. Denne røde kasse viser, at der er mere tekst, end der kan være i tekstboksen. Jeg har lavet en ny tekstboks lige ved siden af, men det er teksten fuldstændig ligeglad med. For at teksten fortsætter ovre i den anden boks, skal jeg kæde dem sammen. Det gør jeg ved at vælge pileværktøjet og derefter trykke på den lille røde kasse. Nu skifter musen ikon og bliver til en masse små linjer. Nu kan jeg vælge, hvilken boks jeg vil kæde den oprindelige boks sammen med. Jeg trykker på boksen ved siden af, og det kommer til at se sådan ud. Bemærk at den røde kasse nu er væk. Teksten løber ikke videre.
255824977_3fffdf4562_m.jpg

8. Sætte billeder ind i billedbokse
Billeder er noget af det, som man bare ikke kan sætte ind i Word, uden at det hele fucker up. Det er nemt at sætte billeder ind i InDesign, og kender man et par enkelte fif, er det nemt at arbejde med. Her har jeg lavet en billedboks ved siden af min tekstboks. Jeg har lavet billedboksen ved at bruge værktøjet ved siden af tekstboks værktøjet (afmærket med rødt).

255829550_965f8bc3b8.jpg

 For at sætte et billede ind, skal jeg bruge funktionen /place, som vi talte om før. Allerførst vælger jeg min billedboks med pileværktøjet, så programmet ved, at jeg nu vil gøre noget ved denne billedboks. Jeg går ind under /File i øverste menubjælke og vælger /Place. Nu kan jeg kigge rundt på min computer og finde det billede som jeg vil sætte ind. Men vær forberedt på, at dit billede næppe passer til den ramme, du har lavet, men det er nemt at rette til. Det kan komme til at se sådan her ud:

255835650_09f031c38b.jpg

9. Ændre størrelsen på billeder
Det er jo tydeligt at se, at det ikke er helt rigtigt, og det er nu, at det bliver en lille smule langhåret, men det er også det her man skal kunne, hvis det skal være muligt at layoute i InDesign. Vi skal nu have vores billedboks til at passe til vores billede. Igen er InDesign så dogmatisk, at den ikke bare selv laver rammen større, når nu billedet er større. Det er fordi, at de bokse du laver er Loven. Dem er det KUN dig, der skal lave om på. Programmet gør ikke noget for dig, det prøver ikke at hjælpe dig hele tiden, og det er DERFOR, at InDesign er godt. Der er ikke nogen forpulet stavekontrol, der laver fejl.


255835652_8bf5832945.jpg

 

Du skal højreklikke på billedet og vælge /Fitting. Derefter vælger du /Fit Frame to Content. Det betyder, at billedrammen bliver så stor eller lille, så den passer til billedet. Når først det er gjort, kan du så skalere billedet ned i en størrelse, som passer til dit layout. Du kan også beskære billedet som du vil, bare ved at ændre på rammens størrelse. I mit tilfælde, kommet det til at se sådan ud, fordi det er et stort billede, jeg har lagt ind:

255843872_0f72440f44_m.jpg

Det er selvfølgelig noget rod. Bemærk at billedet går langt ud over den røde kant, som viser inden for det område, at jeg arbejde. Så nu skal jeg skalere billedet ned, så det passer i størrelse til min tekst. Der er flere måder at gøre det på, men den nemmeste og mest pædagogiske er at bruge procentskaleringsværktøjet i den øverste værktøjskasse (som ændrer sig alt efter, om du har med tekst eller billeder at gøre.

255843026_8c4ed5a11d.jpg

Du kan gøre billedet større og mindre trinvist ved at trykke på piletasterne, men du kan også bare vælge at gøre det 50 procent mindre i et hug og se, om det ikke passer meget godt. Så længe lænkeinkonet ved siden af skaleringen er trykket ned, følges horizontal og vertikal størrelse ad, så dit billede beholder sine proportioner.  

Posted on Friday, September 29, 2006 at 09:32PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment | References2 References

InDesign 101: At indsætte tekst- og billedbokse

Disclaimer: Dette er en førstegangsbruger introduktion af InDesign. Den er henvendt til dem, der normalt layouter et scenarie i Word, og som gerne vil rykke over til et egentligt layout-program. Formålet med dette er egentlig blot at vise, at det er meget nemt at bruge InDesign, men jeg forstår godt, hvis man bliver skræmt væk, for der er nogle helt basale "hemmeligheder" man skal kende, for at kunne bruge programmet.

Jeg bruger programmet InDesign til at layoute. I gamle dage brugte jeg programmet Quark. Nu har jeg layoutet i mange år, men jeg kan godt huske de utroligt mange sammenstød med logikken i Quark og ting, som bare ikke ville lykkes og som gjorde, at jeg smed det hele over skulderen og lavede mit scenarie i Word ... hvilket jeg også bandede en hel del over, for det er besværligt at sætte billeder ind i et Word-dokument uden at alting splatter ud.

Men med tålmodighed - og ikke mindst hjælp - fik jeg langsomt sat mig ind i programmerne Quark og InDesign.

Mit allerførste råd er, at starte simpelt - og det er også, hvad jeg vil gøre i denne introduktion. Hvis du kan finde ud af at lave tekstbokse og billedbokse i InDesign, så kan du uden de store problemer layoute et scenarie i InDesign og få det til at se godt ud.  

Her er de ting, du skulle kunne, hvis du skal layoute et scenarie i et dtp-program (som står for desk top publishing, hvilket hentyder til, at du sidder ved et skrivebord og laver dit layout i stedet for at stå ved en gammeldags maskine, hvor typograferne satte alting op). Første del af begynderkurset handler om at lave en tekstboks og fjerne den trælse sorte kant, der som udgangspunkt er på bokse. Anden del handler om at lave sætte ting ind i boksene.
1. Lave et nyt dokument
2. Indsætte flere sider i dokumentet
3. Lave tekstbokse

4. Lave billedbokse
5. Sætte tekst ind i tekstbokse
6. Sætte billeder ind i billedbokse
7. Formatere teksten i tekstboksene, altså ændre fonte og størrelse
8. Forbinde tekstboksene, så teksten er fortløbende
8. Ændre størrelsen på billederne

Det man skal vide, når man går fra Word til et dtp-program er, at en hvide side i Word ikke er det samme som en hvid side i InDesign. En hvid side i Word er en side, som er parat til at blive skrevet på. En hvid side i InDesign er ingenting. Før der er lavet en boks, som man kan skrive i, kan man ikke noget.

BONUSTIP: Når du åbner InDesign er der en masse små værktøjsvinduer. Lad være med at lukke dem! Du får brug for dem, og for nybegyndere kan det være møgbesværligt at finde ud af, hvordan du åbner det der vindue, som du kom til at lukke.  

1. Lave et nyt dokument
Den er virkelig simpel. For at lave et nyt dokument, går du op i /file og vælger /New og derefter /Document. Her får du så mulighed for at vælge dokumentets størrelse, antallet af spalter og den slags. Det er nok snedigt at starte med A4.

2. Indsætte flere sider i dokumentet
Ja, allerede her kommer der så lidt secret knowledge på banen. Jeg husker første gang, at jeg brugte InDesign. Jeg vidste IKKE, hvor jeg satte nye sider ind, og jeg var ved at gå amok.

253396627_48e5e4ee54.jpg 

Du skal op i det øverste, højre lille vindue, hvor der på de små faneblade i siden står /pages, /layers og /info. Hvis det ikke er valgt, skal du vælge fanebladet /pages. Som vist på illustrationen, så er der et lille ikon, som ligner et stykke papir hvor det ene hjørne er bukket. Det er ikonet for at indsætte flere sider. Når du trykker på det, vil du se, at der kommer flere sider i dit dokument.  

3. Lave tekstbokse
Du kommer slet ingen vegne, hvis du ikke har nogle tekstbokse. Der er tre trin i at lave en tekstboks:
    1. Vælge tekstboks værktøjet i værktøjskassen til venstre
    2. Trække en tekstboks på dit papir
    3. Fjerne den sorte streg omkring boksen, ved at vælge "0 pt" i stroke, som vist på illustrationen. Du skal have fat i boksen, hvor der står /Stroke som nederste faneblad.

253429640_0d9e5daa07.jpg

BONUSINFO: Hvis du vælger pilen øverst til venstre i den venstre værktøjskasse og trykker et sted på dokumentet, hvor der ikke er noget, og derefter trykker "w", kan du skifte mellem at se dokumentet med og uden hjælpellinjer.

4. Lave billedbokse
En billedboks i InDesign er en boks, der er forberedt til at kunne indeholde et billede. Man laver billedboksen præcist på samme måde som tekstboksen, bortset fra, at man bruger et andet værktøj i værktøjskassen og der er ikke nogen sort kant, der skal fjernes.

253435449_f8a009359d.jpg 

Posted on Tuesday, September 26, 2006 at 06:23PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments3 Comments | References4 References