« Kunsten at stjæle fra andre | Main | InDesign 101: At indsætte tekst og billeder »

InDesign 101: Text Wrap

Det her var DEN funktion, der var lige ved at få mig til at smide InDesign ud til højre, og jeg burde egentlig straks have skrevet om den. Når man sætter et billede ind, lægger billedet sig automatisk oven i ens tekst. Det er ikke særligt fikst, men det fører igen tilbage til, at InDesign er et sådant program, hvor man selv skal fortælle alt, hvad det skal gøre. (Hvilket, som tidligere nævnt, er det, der gør, at man faktisk kan bruge programmet til noget, da det ville være endnu værre, hvis det forsøgte at gætte sig til, hvad du gerne ville).

Nå, men den funktion, du skal have gang i hedder /Text Wrap. Det er et lille vindue, der gemmer sig langt inde bag flere menuer, som skal hentes frem. Hvis man ikke kender til dette vindue og funktionen, er det meget svært at bruge InDesign til noget fornuftigt.

Vinduet findes under fanepunktet /Windows/Types and Tables/Text Wrap i øverste menulinje. Du skal altså først ind under /Windows og så helt ned i bunden til /Types and Tables og så først der, kan du vælge /Text Wrap og følgende vindue dukker op:

263664604_cb5d7bd32f_m.jpg 

De fem små ikoner står for, hvordan du vil have din tekst til at ombryde på dit billede. Det første ikon illustrerer, at her står teksten og billedet oveni hinanden. Det andet ikon, som er det, man bruger oftest, viser, at teksten simpelthen går uden om billedet.

De fire små bokse med de små mærkelige T'er omkring bruges til at indstille, hvor meget plads der skal være mellem billedet og teksten. Det ser nemligt dumt ud, hvis teksten og billede står helt op af hinanden, men det er til at eksperimentere med.  

Posted on Sunday, October 8, 2006 at 10:04AM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment | References2 References

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

>>da det ville være endnu værre, hvis det forsøgte at gætte sig til, hvad du gerne ville

Det hedder Word (alle versioner efter 5.1). (Bastards!)
October 8, 2006 | Unregistered CommenterThomas Munkholt

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.