Main | InDesign 101: Text Wrap »

Kunsten at stjæle fra andre

Jeg ved, hvor ekstremt svært, det kan være at lave et layout, når man skal starte på bar bund. Sommetider kan det være en utrolig god hjælp, at have et allerede eksisterende layout, som nogle andre har lavet, og så fedte rundt med det og lave det om, så det passer til det, man gerne selv vil lave. Det er også en meget god måde at lære på. Jeg har stjålet mange bokse og elementer i tidens løb, som jeg egentlig ikke selv vidste, hvordan man kunne lave, men ved at "hugge" InDesign-filerne, har jeg luret, hvordan man laver de smarte ting og er selv blevet klogere.

Hvis nu der skulle være nogen derude, som kunne tænke sig, at prøve kræfter med InDesign, har jeg lavet et helt vildt simpelt basislayout i InDesign. Tre spalter, nogle forskellige paragraph styles, en boks og en header. Alt sammen bare med Arial og Times, da det er fonte, som næsten alle har ... og som altså også derfor er rimeligt røvsyge at bruge.

Men jeg tror nu, at det kan være en hjælp til at komme igang med InDesign, hvis man ikke skal starte helt og holdent forfra, så derfor er dette basislayout til fri afbenyttelse. Hvis det er noget, som der er nogen, derude, de tror de kan bruge, har jeg intet imod at smide InDesign-filerne til mine andre scenarier ud, så de kan bruges som inspiration og til at stjæle elementer fra.

Et eksempel på en side layoutet i mit såkaldte basislayout ser således ud:

264130593_bc8d78467d.jpg

Det indeholder i bund og grund de elementer, som jeg mener er vigtige for forståelsen og formidlingen af et scenarie:
- Sidetal
- Header med skriftfelter for hurtig orientering
- Rubrikker og mellemrubrikker
- Boks med indbygget rubrik
- Brødtekst med og uden indryk

Download Basis-layout i InDesign CS (Engelsk udgave)

Posted on Sunday, October 8, 2006 at 09:05PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment | References1 Reference

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.