« InDesign 101: At indsætte tekst og billeder | Main

InDesign 101: At indsætte tekst- og billedbokse

Disclaimer: Dette er en førstegangsbruger introduktion af InDesign. Den er henvendt til dem, der normalt layouter et scenarie i Word, og som gerne vil rykke over til et egentligt layout-program. Formålet med dette er egentlig blot at vise, at det er meget nemt at bruge InDesign, men jeg forstår godt, hvis man bliver skræmt væk, for der er nogle helt basale "hemmeligheder" man skal kende, for at kunne bruge programmet.

Jeg bruger programmet InDesign til at layoute. I gamle dage brugte jeg programmet Quark. Nu har jeg layoutet i mange år, men jeg kan godt huske de utroligt mange sammenstød med logikken i Quark og ting, som bare ikke ville lykkes og som gjorde, at jeg smed det hele over skulderen og lavede mit scenarie i Word ... hvilket jeg også bandede en hel del over, for det er besværligt at sætte billeder ind i et Word-dokument uden at alting splatter ud.

Men med tålmodighed - og ikke mindst hjælp - fik jeg langsomt sat mig ind i programmerne Quark og InDesign.

Mit allerførste råd er, at starte simpelt - og det er også, hvad jeg vil gøre i denne introduktion. Hvis du kan finde ud af at lave tekstbokse og billedbokse i InDesign, så kan du uden de store problemer layoute et scenarie i InDesign og få det til at se godt ud.  

Her er de ting, du skulle kunne, hvis du skal layoute et scenarie i et dtp-program (som står for desk top publishing, hvilket hentyder til, at du sidder ved et skrivebord og laver dit layout i stedet for at stå ved en gammeldags maskine, hvor typograferne satte alting op). Første del af begynderkurset handler om at lave en tekstboks og fjerne den trælse sorte kant, der som udgangspunkt er på bokse. Anden del handler om at lave sætte ting ind i boksene.
1. Lave et nyt dokument
2. Indsætte flere sider i dokumentet
3. Lave tekstbokse

4. Lave billedbokse
5. Sætte tekst ind i tekstbokse
6. Sætte billeder ind i billedbokse
7. Formatere teksten i tekstboksene, altså ændre fonte og størrelse
8. Forbinde tekstboksene, så teksten er fortløbende
8. Ændre størrelsen på billederne

Det man skal vide, når man går fra Word til et dtp-program er, at en hvide side i Word ikke er det samme som en hvid side i InDesign. En hvid side i Word er en side, som er parat til at blive skrevet på. En hvid side i InDesign er ingenting. Før der er lavet en boks, som man kan skrive i, kan man ikke noget.

BONUSTIP: Når du åbner InDesign er der en masse små værktøjsvinduer. Lad være med at lukke dem! Du får brug for dem, og for nybegyndere kan det være møgbesværligt at finde ud af, hvordan du åbner det der vindue, som du kom til at lukke.  

1. Lave et nyt dokument
Den er virkelig simpel. For at lave et nyt dokument, går du op i /file og vælger /New og derefter /Document. Her får du så mulighed for at vælge dokumentets størrelse, antallet af spalter og den slags. Det er nok snedigt at starte med A4.

2. Indsætte flere sider i dokumentet
Ja, allerede her kommer der så lidt secret knowledge på banen. Jeg husker første gang, at jeg brugte InDesign. Jeg vidste IKKE, hvor jeg satte nye sider ind, og jeg var ved at gå amok.

253396627_48e5e4ee54.jpg 

Du skal op i det øverste, højre lille vindue, hvor der på de små faneblade i siden står /pages, /layers og /info. Hvis det ikke er valgt, skal du vælge fanebladet /pages. Som vist på illustrationen, så er der et lille ikon, som ligner et stykke papir hvor det ene hjørne er bukket. Det er ikonet for at indsætte flere sider. Når du trykker på det, vil du se, at der kommer flere sider i dit dokument.  

3. Lave tekstbokse
Du kommer slet ingen vegne, hvis du ikke har nogle tekstbokse. Der er tre trin i at lave en tekstboks:
    1. Vælge tekstboks værktøjet i værktøjskassen til venstre
    2. Trække en tekstboks på dit papir
    3. Fjerne den sorte streg omkring boksen, ved at vælge "0 pt" i stroke, som vist på illustrationen. Du skal have fat i boksen, hvor der står /Stroke som nederste faneblad.

253429640_0d9e5daa07.jpg

BONUSINFO: Hvis du vælger pilen øverst til venstre i den venstre værktøjskasse og trykker et sted på dokumentet, hvor der ikke er noget, og derefter trykker "w", kan du skifte mellem at se dokumentet med og uden hjælpellinjer.

4. Lave billedbokse
En billedboks i InDesign er en boks, der er forberedt til at kunne indeholde et billede. Man laver billedboksen præcist på samme måde som tekstboksen, bortset fra, at man bruger et andet værktøj i værktøjskassen og der er ikke nogen sort kant, der skal fjernes.

253435449_f8a009359d.jpg 

Posted on Tuesday, September 26, 2006 at 06:23PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments3 Comments | References4 References

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (3)

InDesign er fuld af overraskelser. Jeg husker hvordan jeg rev mig i håret over at konstatere at man ikke kunne lave indholdsfortegnelser i den første udgave af programmet.

Lidt læserbonusinfo: Når man opretter et nyt dokument, kan man samtidig gemme opsætningen, så man har en skabelon til fremtidige dokumenter.

Og lidt mere info: Hvis man laver tekstbokse via tekstværktøjet (T-ikonet) behøver man ikke bøvle med at fjerne stroke. Bare vælg tekstværktøj og "drag" den ønskede tekstboks.
October 2, 2006 | Unregistered CommenterBrian
InDesign er fuld af overraskelser. Jeg husker hvordan jeg rev mig i håret over at konstatere at man ikke kunne lave indholdsfortegnelser i den første udgave af programmet.

Lidt læserbonusinfo: Når man opretter et nyt dokument, kan man samtidig gemme opsætningen, så man har en skabelon til fremtidige dokumenter.

Og lidt mere info: Hvis man laver tekstbokse via tekstværktøjet (T-ikonet) behøver man ikke bøvle med at fjerne stroke. Bare vælg tekstværktøj og "drag" den ønskede tekstboks.
October 2, 2006 | Unregistered CommenterBrian
Hej Lars
Ih, hvor er det en god lille manual du her har lavet. Den indeholder lige det jeg har brug for.
Hilsen Lene
February 1, 2012 | Unregistered CommenterLene Stampe

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.