« InDesign 101: Text Wrap | Main | InDesign 101: At indsætte tekst- og billedbokse »

InDesign 101: At indsætte tekst og billeder

OBS OBS OBS
1. Denne guide til InDesign skal læses nedefra, forstået på den måde, at del 1 er første indlæg, og derfor står nederst.
2. Jeg har lavet kuk i rækkefølgen af punkterne. Det med at forbinde tekstboksen er ikke punkt 8, men ellers passer det vist meget godt.


I bund og grund kan man lave et fint layout i InDesign, hvis man ved, hvordan man sætter tekst og billeder ind i bokse. Programmet er selvfølgelig fyldt med alle mulige finesser og muligheder, men det mest basale er faktisk ret nemt. I forrige lektion lærte vi at lave et dokument og tekst og billedbokse. Nu skal vi sætte tekst og billeder ind i boksene.

1. Lave et nyt dokument
2. Indsætte flere sider i dokumentet
3. Lave tekstbokse
4. Lave billedbokse
5. Sætte tekst ind i tekstbokse
6. Sætte billeder ind i billedbokse
7. Formatere teksten i tekstboksene, altså ændre fonte og størrelse

8. Forbinde tekstboksene, så teksten er fortløbende
8. Ændre størrelsen på billederne

5. Sætte tekst ind i tekstbokse
Der er grundlæggende to måder at sætte tekst ind i InDesign. Man kan kopiere sin tekst direkte ind i en tekstboks, eller man kan bruge funktionen /Place. Place er en meget vigtig funktion at kende i InDesign. Det er med den funktion, at man beder programmet om at hente tekst og billeder fra eksisterende filer, f.eks. en Word-fil, og sætte det ind i InDesign dokumentet. Place findes under menuen /File eller ved genvejen æble + D (altså på Mac)

255815251_8c730f0fc5_m.jpg 

I venstre værktøjkassen vælger du ikonet med det store "T" og trykker derefter inde i din tekstboks. Nu blinker der en markør, og du kan skrive i din tekstboks, som var det et tekstbehandlingsprogram. På samme måde, kan du også kopiere tekst fra Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer ind i boksen.

VIGTIGT TIP: Når du skal vælge et element, f.eks. en tekstboks i dit layout, så skal du bruge "pileværktøjet", som er den sorte pil i øverste venstre hjørne på den venstre værktøjskasse

6. Formatere teksten
Den mest basale formatering af tekst er meget nem. Det er næsten som i Word. Du vælger din tekst, og så kan du i en menu vælge font og ændre på tekststørrelse. Det interessante er dog, hvordan man laver såkaldte "styles", så man hurtigt kan lave sine rubrikker, mellemrubrikker og brødtekst, men det er et snarligt kapitel for sig. Formateringsværktøjet ser således ud, og det er selvforklarende.

255815253_35387c1970.jpg

7. Sammenkæde tekstbokse
Kopierer du meget tekst ind i boksen, er det ikke sikkert, at al din tekst kan være i den ene boks. Fra Word er vi vant til, at der bare kommer en ny side, men i InDesign, skal vi så at sige lave vores sider manuelt. Det kan virke besværligt, men det er fordi, at man i et layoutprogram skal kunne styre alle detaljer omkring hvor teksten står og hvor meget den fylder, og det er ikke særligt besværligt, når man først har vænnet sig til det.

255820673_fd4970062f.jpg

Bemærk den lille røde kasse nederst i højre hjørne på min første tekstboks. Denne røde kasse viser, at der er mere tekst, end der kan være i tekstboksen. Jeg har lavet en ny tekstboks lige ved siden af, men det er teksten fuldstændig ligeglad med. For at teksten fortsætter ovre i den anden boks, skal jeg kæde dem sammen. Det gør jeg ved at vælge pileværktøjet og derefter trykke på den lille røde kasse. Nu skifter musen ikon og bliver til en masse små linjer. Nu kan jeg vælge, hvilken boks jeg vil kæde den oprindelige boks sammen med. Jeg trykker på boksen ved siden af, og det kommer til at se sådan ud. Bemærk at den røde kasse nu er væk. Teksten løber ikke videre.
255824977_3fffdf4562_m.jpg

8. Sætte billeder ind i billedbokse
Billeder er noget af det, som man bare ikke kan sætte ind i Word, uden at det hele fucker up. Det er nemt at sætte billeder ind i InDesign, og kender man et par enkelte fif, er det nemt at arbejde med. Her har jeg lavet en billedboks ved siden af min tekstboks. Jeg har lavet billedboksen ved at bruge værktøjet ved siden af tekstboks værktøjet (afmærket med rødt).

255829550_965f8bc3b8.jpg

 For at sætte et billede ind, skal jeg bruge funktionen /place, som vi talte om før. Allerførst vælger jeg min billedboks med pileværktøjet, så programmet ved, at jeg nu vil gøre noget ved denne billedboks. Jeg går ind under /File i øverste menubjælke og vælger /Place. Nu kan jeg kigge rundt på min computer og finde det billede som jeg vil sætte ind. Men vær forberedt på, at dit billede næppe passer til den ramme, du har lavet, men det er nemt at rette til. Det kan komme til at se sådan her ud:

255835650_09f031c38b.jpg

9. Ændre størrelsen på billeder
Det er jo tydeligt at se, at det ikke er helt rigtigt, og det er nu, at det bliver en lille smule langhåret, men det er også det her man skal kunne, hvis det skal være muligt at layoute i InDesign. Vi skal nu have vores billedboks til at passe til vores billede. Igen er InDesign så dogmatisk, at den ikke bare selv laver rammen større, når nu billedet er større. Det er fordi, at de bokse du laver er Loven. Dem er det KUN dig, der skal lave om på. Programmet gør ikke noget for dig, det prøver ikke at hjælpe dig hele tiden, og det er DERFOR, at InDesign er godt. Der er ikke nogen forpulet stavekontrol, der laver fejl.


255835652_8bf5832945.jpg

 

Du skal højreklikke på billedet og vælge /Fitting. Derefter vælger du /Fit Frame to Content. Det betyder, at billedrammen bliver så stor eller lille, så den passer til billedet. Når først det er gjort, kan du så skalere billedet ned i en størrelse, som passer til dit layout. Du kan også beskære billedet som du vil, bare ved at ændre på rammens størrelse. I mit tilfælde, kommet det til at se sådan ud, fordi det er et stort billede, jeg har lagt ind:

255843872_0f72440f44_m.jpg

Det er selvfølgelig noget rod. Bemærk at billedet går langt ud over den røde kant, som viser inden for det område, at jeg arbejde. Så nu skal jeg skalere billedet ned, så det passer i størrelse til min tekst. Der er flere måder at gøre det på, men den nemmeste og mest pædagogiske er at bruge procentskaleringsværktøjet i den øverste værktøjskasse (som ændrer sig alt efter, om du har med tekst eller billeder at gøre.

255843026_8c4ed5a11d.jpg

Du kan gøre billedet større og mindre trinvist ved at trykke på piletasterne, men du kan også bare vælge at gøre det 50 procent mindre i et hug og se, om det ikke passer meget godt. Så længe lænkeinkonet ved siden af skaleringen er trykket ned, følges horizontal og vertikal størrelse ad, så dit billede beholder sine proportioner.  

Posted on Friday, September 29, 2006 at 09:32PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments1 Comment | References2 References

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: John Kuhn Jersey
    Football is actually one particular of the largest sports in America. It has a big following.
  • Response
    Response: xmod for android

Reader Comments (1)

Tusind tak for hjælp! Virkelig godt "skåret ud" ;O)

Louise
February 11, 2016 | Unregistered CommenterLouise Svenningsen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.